Den Blå Skov

Fra AarhusWiki

Den Blå Skov er en ny skov på 15 hektar jord mellem Beder og Malling, stillet til rådighed af Aarhus Kommune.

Initiativet til skoven kommer fra energiselskabet Blue Energy, som i 2017 fik idéen til skoven, i ønsket om at lave et fysisk bidrag til klimakampen. Idéen er, at det ikke er en traditionel produktionsskov, men en skov for alle, med stisystemer, shelters, naturlegepladser m.m. udarbejdet sammen med lokale. Halvdelen af arealet udlægges som lysåben natur og våde områder.


100.000 træer

For at nå målet, som lyder på i løbet af tre år, med startskud i 2020, at få plantet 100.000 træer, er organisationen Plant et Træ med i projektet. Plant et Træ har koordineret samarbejdet mellem Blue Energy og Aarhus kommune og står for indsamlingsprojektet. Blue Energy har inddraget deres kunder i projektet; hver gang en ny kunde køber strøm hos selskabet, vokser skoven med et træ, og eksisterende kunder får tilbudt at købe et ønsket antal træer. De 100.000 træer vil til sin tid binde ca. 150 ton CO2 hvert år. Det er planen at skoven kan indgå som læringsrum for de lokale skoler.

Starter med bytræ nummer 1.500

Regenburgs Plads blev der i februar 2020 plantet en vintereg, det første træ af fem, som udgør en rute ud til Den Blå SKov. Ruten går over Højbjerg og slutter i Malling.

Kilder og henvisninger

https://denblaaskov.dk/