Den Blå Skov

Fra AarhusWiki

Den Blå Skov er en ny skov på 15 hektar jord mellem Beder og Malling, stillet til rådighed af Aarhus Kommune.

Initiativet til skoven kom fra energiselskabet Blue Energy, som i 2017 fik idéen til skoven på baggrund af et ønske om at lave et fysisk bidrag til klimakampen. Idéen er, at det ikke er en traditionel produktionsskov, men en skov for alle, som indeholder stisystemer, shelters, naturlegepladser m.m. og er udarbejdet i samarbejde med lokale. Halvdelen af arealet er udlagt som lysåben natur og våde områder.

100.000 træer

For at nå målet med skovprojektet, som lød på at få plantet 100.000 træer i løbet af tre år med startskud i 2020, er organisationen Plant et Træ med i projektet. Plant et Træ har koordineret samarbejdet mellem Blue Energy og Aarhus Kommune og står for indsamlingsprojektet. Blue Energy har inddraget deres kunder i projektet; hver gang en ny kunde køber strøm hos selskabet, vokser skoven med et træ, og eksisterende kunder får tilbudt at købe et ønsket antal træer. De 100.000 træer vil til sin tid binde ca. 150 ton CO2 hvert år. Det er planen, at skoven kan indgå som læringsrum for de lokale skoler.

Starter med bytræ nummer 1.500

Regenburgs Plads blev der i februar 2020 plantet en vintereg som det første træ af fem, der udgør en rute ud til Den Blå Skov. Ruten går over Højbjerg og slutter i Malling.

Litteratur og kilder