De forenede Sukkervarefabriker

Fra AarhusWiki
Arbejdere fremstiller fyldte bonbons ved De forenede Sukkervarefabriker.
Indlæser kort...

De forenede Sukkervarefabriker var en bolche- og konfektvirksomhed beliggende på hjørnet af Kystvejen og Tværgade. Fabriksbygningerne eksisterer stadig, på trods af at det omkringliggende område har forandret sig markant som følge af saneringer og udvidelsen af Nørreport til en central trafikkorridor. De forenede Sukkervarefabrikker havde adresse i bygningerne på Kystvejen 37 og Tværgade 17.

Den første del af fabrikken blev bygget i 1891, og taget i brug året efter. Fabrikken blev i begyndelsen drevet af grosserer J. Chr. Abildgaard, og havde før etableringen af De forenede Sukkervarefabriker, navnet "Aktieselskabet J. Chr. Abildgaards Fabriker og Kontor". I 1898 blev virksomheden til et aktieselskab, og dette selskab fik i 1901 ny direktør ved Anders Peter Valdemar Andersen. I 1904 var der på fabrikken ved Kystvejen godt 80 ansatte, og ved særlige sæsonprægede tider op til 130 ansatte.

Til virksomheden hørte en chokoladefabrik i Assens, og en sukkervarefabrik i København. I udlandet havde man en mindre filial i Island. I Aarhus ejede De forenede Sukkervarefabriker også en kiksfabrik beliggende i Schleppegrellsgade.

Søgen efter ny lokalitet

De forenede Sukkervarefabriker voksede, og havde ved indgangen til 1904 behov for større rammer. I håb om, at man kunne indgå i en byttehandel annoncerede virksomheden i februar 1904 i Aarhus Stiftstidende efter en interesseret part til ejendommen på Kystvejen. Ved en byttehandel håbede man på at kunne anskaffe sig en større fabrik eller byggegrund der ikke nødvendigvis var så godt beliggende som den man allerede besad på hjørnet af Kystvejen og Tværgade. Der var også mulighed for at en interesseret part kunne få for 25.000 kr. i aktier i virksomheden ved bytte med en ny ejendom.

Sammenlægning og opløsning

De forenede Sukkervarefabriker indgik i januar 1908 i De forenede Chokolade- og Konfektfabriker Globus, der opstod som en sammenslutning af flere fabrikker der siden blev nedlagt. Fabrikken i Aarhus fortsatte dog med at producere varer indtil den blev solgt i 1924.

I "Registrerings-Tidende for Varemærker" for 1912 fremgik det, at "Reg. 1902 Nr. 275. De forenede Sukkervarefabrikker, Aktieselskab, Aarhus" den 10. november 1912 var udslettet i medfør af lovbestemmelse nr. 52 af 11. april 1890 §9.

Litteratur og kilder

  • Harboe, Rolf, et. al. De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Lehmann & Stage. P. Petersens Bogtrykkeri. 1904. Print.
  • Aarhus Stiftstidende. Mageskifte. 05-02-1904.
  • Aarhus Stiftstidende. 25.000 Kroner Aktier. 28-02-1904.
  • Aarhus Stiftstidende. Landsudstillingen i Aarhus i 1909. 18-07-1909.
  • Registrerings-Tidende for Varemærker. Aargang 1912. Nr. 38.