Schleppegrellsgade

Fra AarhusWiki

Schleppegrellsgade ligger på Frederiksbjerg. Gaden går mellem Læssøesgade og Frederiksbjerg Torv.

Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske officerer der deltog i de slesvigske krige.

Gaden blev anlagt i perioden 1899-1910 og navngivet i 1899 efter den norskfødte general Frederik Adolf Schleppegrell (1792-1850). Under Treårskrigen deltog han i slagene ved Nybøl, Kolding og Fredericia. I 1850 såredes han dødeligt i slaget ved Isted. Gaden indgik i den byplan, som stadsingeniør Chr. Ambt og arkitekt Hack Kampmann i 1898 udformede.

Adresser på Schleppegrellsgade

Schleppegrellsgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Schleppegrellsgade

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon