Christiane Seidelin (1838-1908)

Fra AarhusWiki
Jens Christian Seidelins og Christiane Dorothea Seidelin f. Rosenstands gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Christiane Seidelin f. Rosenstand var hustru til købmand, bankdirektør og medlem af Aarhus Byråd Jens Christian Seidelin (1827-1888).

Født i Skive den 16.06.1838, død i Aarhus den 26.02.1908.

Datter af justitsråd og herredsfoged Philip Peter Rosenstand og hustru Andriette Frederikke Rosenstand.

Gift den 23. november 1864 med Jens Christian Seidelin (1827-1888). Sammen fik de ni børn: Ellen Seidelin (1866-1942), Ingeborg Engelhardt (1867-1945), Anna Seidelin (1869-1870), kaptajn i Marinen Carl Philip Seidelin (1871-1954), Kirsten Seidelin (1873-1874), Agnete Seidelin (1874-1956), Kirsten Seidelin (1876-1948), Harald Seidelin (1878-1932) og Minna Andrietta (1879-1889).

Hun blev begravet på Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Hendes gravsten, som hun deler med sin mand, er endnu bevaret i parkens sydlige ende.

Litteratur og kilder