Christian Edvard Petersen

Fra AarhusWiki
Christian Edvard Petersen

Købmand Christian Edvard Petersen, f. 14. Septbr. 1858 i Viborg. Forretning fra 1882. Løst Borgerskab som blandet Købmandshandel 22. Juni 1886. Indehaver af forskellige Tillidshverv.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus