Christian David Gebauer (1777-1831)

Fra AarhusWiki
Christian David Gebauer

Christian David Gebauer var en kendt kunstmaler i Aarhus.

Født den 15. oktober 1777 i Neusalz an der Oder, død den 15. september 1831 i Aarhus.

Søn af forstander og præst ved brødremenigheden i Neusalz, senere præst ved samme i Barby ved Magdeburg Johan Christian Gebauer (1728-85) og hustru Maria Elisabeth Rupprecht (1742-1822).

Gift den 11. januar 1807 i København med Mariane Høegh, født ca. 1780, død 27.3. 1827 i København, datter af Anders Jensen Høegh og Johanne Svendsdatter. Med Mariane Høegh fik Christian David Gebauer adskillige børn, blandt andet den senere kendte komponist, Johan Christian Gebauer.

Uddannelse og karriere

Christian David Gebauer kom med sine forældre til Danmark som barn, hvor han begyndte at studere. Grundet nedsat hørelse forsaget af mæslinger måtte han dog opgive studierne og begyndte i stedet at tegne. I 1800 blev Gebauer indskrevet på Kunstakademiet i København. Her blev en særdeles dygtig kunstmaler især kendt for sine dyremalerier.

I 1806-1808 og igen i 1811-1813, 1820 og 1826-1827 blev han understøttet økonomisk af "Fonden ad usus publicos". Han søgte også kongelig rejseunderstøttelse og blev i den forbindelse anbefalet af kunstakademiet. Han fik dog ikke rejseunderstøttelse i første omgang, men opnåede den 1813. Dermed fik han råd til at rejse til Dresden, hvor han så Napoelonskrigene på nært hold. Navnlig fængslede kosakkerne ham, og han malede adskillige billeder af de vilde stepperyttere på deres små, langhårede heste.

I 1814 kom han igen til Danmark og i 1815 opnåede han at få en medlemsbolig ved kunstakademiet på Charlottenborg. Fra 1817 modtog han tilmed 200 rdl. årlig af kongens kasse.

Aarhus

1828 havde Gebauer mistet både sin kone og flere børn, og samtidig vaklede hans eget helbred. Han slog sig ned i Aarhus, hvor han havde en gift datter boende. I 1829 kunne man derfor læse følgende i Aarhus Stiftstidende:

"Vor udmærkede Kunstner, Dyrmaler Gebauer, Medlem af Kunstacademiet, siges at være gjort et brillant Tilbud om Ansættelse i München, saa man let kan befrygte, at han vil være tabt for Danmark, blandt hvis Artister han indtog en høist ærefuld Plads. Han opholder sig for Tiden i Aarhuus."

Kun en måned senere indrykkede Gebauer selv en annonce i avisen, hvor han tilbød undervisning i oliemaleri med følgende ord:

"Under sit Ophold her i Aarhus agter jeg at give nogle unge Mennesker, som have Talent derfor, Undervisning efter Naturen og i Landskabsmaling med Olie, naar man derom henvender sig til mig.
Gebauer"

En af dem, der reagerede på annoncen, var den senere så kendte Emmerick Høegh-Guldberg, der blev elev hos Gebauer. Senere blev han gift med Gebauers datter, Wilhelmine Theresia Gebauer.

Død og eftermæle

I 1830 kunne Gebauer titulere sig professor, men hans sidste tid var præget af økonomiske trængsler og svagt heldbred. Han døde den 15. september 1831 og havde frem til da være sengeliggende i omtrent otte måneder. Det betød også, at han ikke kunne forlade sengen, da prins Christian Frederik (senere Christian 8.) opholdt sig i byen i august 1831, selvom det var et stort ønske for Gebauer at møde ham. Prinsen var nemlig en stor kunstelsker og "kunstbeskytter", som ofte tildelte kunstnere og videnskabsmænd rejsestipendier til deres arbejde. Gebauers ønske kom dog tilsyneladende prinsen for øre, og han besøgte Gebauer på sit sygeleje i sin lejlighed på Store Torv.

Knap en måned senere døde Christian David Gebauer 54 år gammel og blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Om begravelsen berettede Aarhus Stiftstidende:

"Det store Følge som frivillig ledsagede Professor C. D. Gebauers Lig til Graven, vidnede om, hvor højt man skattede den Hedengangnes Værd. Som Kunstner ville hans mesterlige Dyrmalerier sikkre ham et berømmeligt Eftermæle, og som Menneske har han i Manges Hjerter sat sig et uforgjængeligt Minde."

Efter Søndre Kirkegård blev nedlagt, blev Christian David Gebauers gravsten placeret i den syglige ende af Rådhusparken, ligesom flere andre gravsten over prominente borgere blev det. Senere blev gravstenen dog flyttet til Den Gamle By.

Gebauersgade i Aarhus er opkaldt efter Christian David Gebauer.

Litteratur og kilder