Axel Møller

Fra AarhusWiki
Axel Møller

Stiftskasserer Axel Møller, født d. 30. maj 1874 i Nakskov.

Juridisk embedseksamen 1898-99. Herreds fuldmægtig på Langeland 1900-1908. Fra 1908-1919 Amanuensis for Aarhus Stifts Biskop og Aarhus Stiftsøvrighed. Medlem af menighedsrådet og det, i anledning af domkirkens hovedrestauration, nedsatte arbejdsudvalg og tilsyn. D. 15. april 1919 blev han udnævnt til Stiftskasserer i Aalborg Stift.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus