Astrup Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Astrup Kirke set fra vejen.
Fotograf: Børge Andre Venge, 1956, Aarhus Stadsarkiv.

Astrup Kirke ligger på Østergårdsvej 223 i Astrup Sogn, Ny-Solbjerg. Kirken blev sandsynligvis opført i 1100-tallet og placeredes på en forhøjning i landskabet.

Dele af den oprindelige kirke står stadig og kan med sin udformning i granitkvadre tydeligt skelnes fra nyere, hvidkalkede tilføjelser. I sine tidlige år var kirken sandsynligvis stråtækt og kun indrettet med døbefont, alterbord og murede bænke langs væggene til dem, der ikke kunne stå op under gudstjenesten.

Kirkens tidligere hovedindgang (portal) i syd er udsmykket med udhuggede løver i muren omkring døren. Astrup er dermed repræsentant for gruppen af løveportaler, der ses flere steder i Aarhus Stift.

I 1400-tallet fik kirken hvælvet tag efter i nogen tid at have haft bjælkeloft, og i årene omkring år 1500 byggedes et kirketårn, hvoraf bunden er bevaret. Våbenhuset er muligvis også fra denne periode. Kirkens nuværende tårn blev opført i 1780 under sognepræst Christen Begtrup. I 1511 blev kirken udsmykket med kalkmalerier under dens sidste katolske præst, Per Nilsen, der dog sandsynligvis ikke bekostede arbejdet. Efter reformationen blev mange af kalkmalerierne overmalet og genopdagedes først i 1901.

Kirkens klokke er fra 1698 og støbt af Peter Christoffer Geiger i Lübeck. I 1857 fik kirken dens nuværende prædikestol udarbejdet af snedker P. Benzen. Samtidig opførtes en ny altertavle med træværk af P. Benzen og oliemalerier af Iver Frederik Dresler. Altertavlen er dog blevet udskiftet engang efter 1980. Døbefonten i nyromantisk stil er fra 1896 og leveret af stenhugger Anton Hansen.

I 1910 tilbyggedes et ligkapel i nyromantisk stil i kirkens sydvestlige hjørne. Kirken fik sit første orgel i 1906, mens det nuværende er fra 1975.

Astrup Kirke var under Aarhus domkapitels tid underlagt ærkedegnens tilsyn. Ifølge Ning Herredsbog tilhørte kirken i 1661 filologen og professoren, Henrik Ernst. I 1686 solgte kongen kirken til major Jørgen Rantzau til Krenkerup, og i 1689 overgik den til admiral Jens Rodsteen til Rodsteenseje. I 1706 overtog Rodsteens datter, Dorothea Rodsteen, og hendes mand, Henrik Bielke, kirken, og året efter erhvervedes den af justitsråd Bendix Lassen til Åkær. Herefter kom den igen i Rodsteenslægtens eje, da den overtoges af Jens Rodsteens anden datter, Øllegaard Rodsteen, der var gift med Frederik Christian Rantzau til Rodsteenseje og Kanne. I 1721 købtes kirken af ejeren af Ingerslev Mølle, Palle Iver Christensen Lyngby, som i 1728 solgte den tilbage til Øllegaard Rodsteen. Herefter nedarvedes kirken til hendes søn, løjtnant Franz Rantzau Kanne i 1736, og ved hans død i 1768 tilfaldt kirken hans søsters datter, Øllegaard Rodsteen Sehested, der var gift med den senere stiftsamtmand, Ditlev Pentz. I 1777 solgte Pentz det meste af Kanne-godset, der nu hed Rantzausgave, hvormed Astrup Kirke købtes af sognets præst, Christen Begtrup. Efter hans død erhvervedes kirken i 1809 af Peter Herschend til Herschendsgave, der i 1812 begyndte gradvist at afhænde kirketienden til sognets beboere. Kirken overgik til selveje i 1912.

Se også

Astrup Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Astrup Kirke

Litteratur og kilder