Rantzausgave

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Rantzausgave Hovedgård set fra luften. Sylvest Jensen Luftoto, 1947, Det kgl. bibliotek, Danmark set fra luften.

Rantzausgave er en herregård i Hvilsted Sogn, ca. 15 km syd for Aarhus.

Hovedgården kendes tilbage fra 1400-tallet, blot var godset dengang kendt under navnet Kanne eller Kannegaard.

Efter reformationen i 1536 kom godset i privateje hos brødrene Hans og Rasmus Mikkelsen. Om brødrene fortælles det, at de førte en lang og bitter strid med nogle af deres slægtninge, som var selvejerbønder i landsbyen Balle, om hvor skellet mellem de forskellige ejendomme gik. Striden endte efter sigende meget tragisk med, at Rasmus Mikkelsen sammen med sine sønner slog to af de mænd ihjel, hvormed uenighed pågik. Hvad der herefter skete med Rasmus Mikkelsen og hans sønner, melder historien dog ikke noget om.

Under Svenskekrigene var hovedgården underlagt kronen, og ødelæggelserne på stedet blev ifølge efterretningerne lige så omfattende her som i resten af landet. Helt ødelagt kan gården dog ikke have været, for i 1661 gav Frederik III bevilling til, at enkefruen efter kaptajn Bødtker kunne få lov at residere på gården. I 1695 fik den daværende ejer Jens Rodsteen (1633-1707) gården ophøjet til adelig sædegård, og da gården i 1707 gik i arv til svigersønnen, oberst Frederik Christian Rantzau (1663-1724), var den samlede godsmængde nået op på 250 tdr. hartkorn. Navneskiftet fra Kanne til Rantzausgave skete i 1768. Bevillingen til ændringen blev sandsynligvis givet af kongen på baggrund af dennes egen tilknytning til Rantzau-familien.

Op gennem 1800-tallet var ejerskabet omkring godset temmelig skiftende, indtil det i 1910 blev købt af Odder og Omegns Udstykningsforening. Foreningen frasolgte godsets jordtilliggender efter at have foretaget en udstykning i 20 husmandsbrug. Selve gården, der var opført i 1873, var blevet hærget af en brand samme år, hvorfor hovedparcellen blev solgt uden egentlig beboelige bygninger men kun med brandtomten fra gården. Den nuværende hovedbygning på stedet er opført efter branden i 1910 med inddragelse af de bygningsdele, der stadig var tilbage. Selvom man ved genopbygningen tog udgangspunkt i de gamle bygninger, og der stadig er noget tilbage af disse, kom gården herefter til at se væsentligt anderledes ud. I dag ejes Rantzausgave af Claus Wiese, der driver gårdens landbrug sammen med Sophienlund i Gjesing. Derudover er gårdens gamle kornmagasin blevet restaureret og indrettet til kontorlokaler, som for tiden huser et konsulentfirma.

Se også

Rantzausgave i AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Rantzausgave i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Jan Kock: Østjyske Herregårde. Århus Amt, Erhvervsafdelingen, Højbjerg 2000 Bestil materiale