Apostolsk Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Foto af kirken er taget ca. 1890-1900

Apostolsk Kirke ligger i Nørre Allé 23. Den er opført i årene 1885-1886 efter tegninger af arkitekt S.F. Kühnel. I 1977-1980 fandt der en ombygning og istandsættelse sted ved ved det rådgivende ingeniørforma NIKOPLAN.

Kirken ombygges

Kirken er opført i røde mursten med enkeltheder i nygotiske stilformer. Den vender med en tredelt gavl ud mod Nørre Allé, og på frontsiden lige over det spidsbuede indgangsparti og egetræsdøren ses en kløverbladsfrise udført i formsten.

Oprindeligt var kirken en grundtvigiansk valgmenighed, men den blev i 1978 købt af Apostolsk Kirke. Med efterfølgende renovering blev kirkens indre forandret radikalt. Således blev det store og meget høje kirkelokale bygget om, idet man indskød en etage indrettet med blandt andet toiletforhold, baderum, køkken og mødelokaler. Hermed søgte man at gøre kirken velegnet til mere end gudstjeneste, og kirken er siden blevet benyttet til talrige arrangementer for børn og voksne i apostolsk regi.

I 2008 henvendte menigheden sig til Aarhus Kommune med en ansøgning om tilladelse til, at en eventuel køber kunne rive den gamle kirke ned og erstatte den med en boligblok. Menigheden fandt, at kirken ikke længere i tilstrækkelig grad kunne danne ramme om menighedens forskellige aktiviteter.

Kirken blev købt af "KFUM og KFUK ejendomme" med planer om at etablere ungdomskirke i bygningen.

Apostolsk Kirke fusionerede i 2010 med Pinsekirken i byen, samt Frikirken ved Runddelen og dannede en ny frikirke, Citykirken Aarhus.

Ungdomskirke inden for Folkekirken

I starten af 2014 blev kirken officielt indviet som Ungdomskirken i Aarhus (UngK), hvor sognepræsten fra Tilst, Lars Lindgrav Sørensen, blev indsat som ungdomspræst. Stillingen som ungdomspræst var en forsøgsordning på to år og en aftale indgået mellem de 4 provstier i Aarhus Kommune, nemlig Søndre, Nordre, Vestre og Domprovstiet.

Se også

Apostolsk Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Apostolsk Kirke

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Den indre by i Århus red. Ole Østergaard.
  • Århus Stiftstidende 24.5.1979. 26.2.2008. 1.3.2008