Anker Christensen Svanhede

Fra AarhusWiki
Anker Christensen Svanhede.jpg

Konstruktør og forretningsfører Anker Christensen Svanhede

Født 1. juni 1909 i Aarhus - død 1993

Søn af skræddermester Michael Svanhede og Frederikke Kirstine Svanhede f. Pedersen.

Uddannet murer, Aarhus Tekniske SkoleNørre Allé 31 og blev efterfølgende uddannet konstruktør i Hadsten.

Bliver omkring 1938 ansat ved Stadsingeniørens Kontor.

På det tidspunkt er han bosat i Åbyhøj med sin hustru Inga Gunhild Svanhede og datteren Nina (f. 1935). Da Svanhede bliver ansat ved Aarhus Kommune, må familien ikke blive boende i Åbyhøj. De flytter derfor til en lejlighed på Silkeborgvej 132 - lige på den anden side af kommunegrænsen.

Igennem kommunen fik Svanhede stillet en lille hjørnegrund til rådighed på Fuglebakken. Grunden var oprindeligt udlagt til legeplads. Her opførte han sammen med en svoger, som også var uddannet murer, et hus på Fasanvej 19 i 1939. Huset var tegnet af Svanhede selv.

Omkring 1942 blev Svanhede sekretær for Boligkommisionen. Her var hans arbejde blandt andet at filme og fotograferede Aarhus' mindre velbevarede områder, som Nygade og Møllestien. Arbejdet bragte ham ind i skumle lejligheder og smugkroer - et arbejde som hustruen Inga ikke altid satte pris på. Ofte måtte Svanhede ved ankomst til hjemmet på Fasanvej, klæde sig af i kælderen, da tøjet ofte var fyldt med utøj. Ydermere hilste de letlevende kvinder, som Svanhede igennem sit arbejde mødte, ind imellem på hr. og fru Svanhede.

1. august 1945 blev Svanhede bevilget et års orlov, og pr. 1 . august 1946 fratrådte Svanhede sin stilling ved Boligkommisionen.

Umiddelbart efter sin fratrædelse blev Svanhede forretningsfører for Andelsboligforeningen det Sociale Boligbyggeri for Aarhus og Omegn. Her var han ansat i over 25 år - først da de holdt til på Jens Baggesens Vej, og senere da de flyttede til Paludan Müllers Vej.

Svanhede var med til at stifte Idrætsforeningen Fuglebakken, og sad her i bestyrelsen. Han forlod dog foreningen, da den begyndte at optage medlemmer fra Ringgården, som Svanhede ikke mente burde være en del af Fuglebakkens idrætsforening.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.165283 longitude=10.178889> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.178889, 56.165283] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>