Abraham Baruch (1802-1840)

Fra AarhusWiki

Abraham Baruch var bogholder og en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født ca. 1802, død den 11. marts 1840 i Aarhus.

Abraham Baruch kom til Aarhus i juli 1839 og blev bogholder hos gæstgiver Niels Larsen, der ejede Hotel Royal. Inden da havde Baruch været restauratør i Odense, men gik fallit i 1838.

Abraham Baruch døde den 11. marts 1840, kun 38 år gammel. Hans død blev bekendtgjort af Nathan Lazarus, der på dette tidspunkt var forstander for den mosaiske menighed i Aarhus. Han annoncerede i Aarhus Stiftstidende:

"At Abraham Baruch, forhenværende Restaurateur i Odense, der siden Juli forrige Aar som Bogholder har conditioneret hersteds, hos Hr. Gjestgiver Larsen, den 11. dennes ved Døden er afgaaet i hans Alders 38 Aar, bekjendtgjøres herved hans fraværende Slægt og Venner.
Aarhuus, den 20. Marts 1840.
N. Lazarus,
Forstander for den mosaiske Menighed."

Abraham Baruch blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Abraham Baruch på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Abraham Baruch

Litteratur og kilder

  • Julius Margolinsky: "Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976", Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1978.
  • Sejrs sedler, 1840-03-24, https://www.aarhusarkivet.dk/records/000055897
  • Aarhus Stiftstiden, 1838-12-19, s. 3
  • Aarhus Stiftstidende, 1840-03-24, s. 4