Aarhus Plejeforening

Fra AarhusWiki

Aarhus Plejeforening blev stiftet i december 1884 med det formål "i Sygdomstilfælde at komme de virkelig Trængende til Hjælp med god og nærende Middagsmad, som anbefales af Byens Læger og Diakonisser"1.
Foreningen begyndte sin virksomhed 1.marts 1885 med fru C. Lindhberg som forstanderinde. Lindhberg indgik også i den 13 kvinder store bestyrelse, som i øvrigt bestod af frøknerne Bayer, Briand, Dalgas, Frandsen, Larsen, Paludan og Søndergaard samt fruerne Carstensen, Fenger, Olrik, Ring og Zahlmann.
Kontingentet blev fra starten fastsat til 10 øre ugentlig, og der blev den første tid uddelt ca. 84 portioner mad om ugen.
Hvert bestyrelsesmedlem forestod en af de ialt 13 kredse, som Velgørenhedsselskabet havde opdelt byen i. De modtog anmeldelser af syge i kredsen, tog imod frivillige bidrag eller nye medlemmer og forsøgte at få folk til at støtte foreningen.
Behovet for foreningens hjælp var stort, derfor ansøgte foreningen i 1888 byrådet om årligt tilskud på 400 kr., som blev bevilget med første tildeling i 1889. Understøttelsen blev forhøjet med 100 kr. fra 1893.
Af ansøgningen, som blev behandlet på byrådsmødet den 18.oktober 1888, fremgår det, at foreningen i 1887 havde uddelt ca. 7600 portioner middagsmad og ca. 200 potter nymalket mælk til syge, som lægerne havde foreskrevet "nydelsen af mælk"2. I 1888 blev der i tiden indtil 30 september udleveret ca. 8000 portioner for- og eftermiddagsmad og 600 potter mælk.
Køkkenet, som blev forestået af en diakonisse, fik fra 1.oktober 1888 til huse i stuen Fredensgade nr.43 på hjørnet af Rosenkrantzgade.
Fra og med 1939 er Aarhus Plejeforening ikke længere at finde i vejviseren for Aarhus. Året forinden holdt køkkenet til i en sidebygning til Vestergade 23.


Kilder og litteratur

1. Vejviser for Aarhus og nærmeste Omegn, 1885 s.3-4 og 60
2. Uddrag af Aarhus Byraads Forhandlinger for 1888, mødet den 18.oktober, journal nr.371/88 med henvisning til ansøgning fra Aarhus Plejeforening.

  • Uddrag af Aarhus Byraads Forhandlinger for 1888, mødet den 18.oktober, journal nr.371/88
  • Vejviser for Aarhus og nærmeste Omegn, 1938