Aarhus Elektricitetsværk

Fra AarhusWiki
’’’Aarhus Elektricitetsværk’’’ hører til den bygningshistoriske kategori:
’’ Erhvervsbygninger

Den kommunale institution Aarhus Elektricitetsværk etableredes og kom i drift 12. februar 1901.

Værket placeredes ved siden af det allerede eksisterende Aarhus Gasværk. Det første værk var et rent dampanlæg med to vandrørskedler, hver på 200 kvadratmeter, 11 atmosfære. Elektricitetsværket var en del af Aarhus Belysningsvæsen.

Baggrund

Gasværksudvalget i Aarhus Byråd foretag i 1890-92 en undersøgelse af hvorvidt der i Aarhus var interesse og behov for anlæg af et elværk. Ifølge undersøgelsen var tiden ikke moden, og sagen lå i dvale indtil 1898, hvor byrådet besluttede at genoptage den.

På et møde 24. februar 1899 vedtoges et forslag om at lade den københavnske driftsbestyrer C. Hentzens udarbejdede forslag til en elektrisk station blive til noget.

Aarhus Elektricitetsværk på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aarhus Elektricitetsværk

Litteratur og kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951