Aarhus Elektricitetsværk

Fra AarhusWiki

Den kommunale institution Aarhus Elektricitetsværk etableredes og kom i drift den 12. februar 1901. Værket placeredes ved siden af det allerede eksisterende Aarhus Gasværk. Det første værk var et rent dampanlæg med to vandrørskedler hver på 200 kvadratmeter, 11 atmosfære.

Baggrund

Gasværksudvalget i Aarhus Byråd foretag i 1890-92 en undersøgelse af hvorvidt der i Aarhus var interesse og behov for anlæg af et elværk. Ifølge undersøgelsen var tiden ikke moden og sagen lå i dvale indtil 1898, hvor Byrådet besluttede, at genoptage den.

På et møde den 24. februar 1899 vedtoges et forslag om at lade et den københavnske driftsbestyrer C. Hentzens udarbejdede forslag til en elektrisk station blive til noget.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951