Østjysk Innovation

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


I 1998 blev Østjysk Innovation etableret som et administrativt investeringsselskaber, der på statens vegne fik til opgave at yde lån på op til 750.000 kr. til aarhusianske og østjyske virksomheder, der ønskede at etablere sig på baggrund af en innovativ ide. Østjysk Innovation var ét af seks innovationsmiljøer, der blev etableret overalt i landet. Bag Østjysk Innovation stod Aarhus Universitets Forskningsfond, Teknologisk Institut, Aarhus Kommune, Århus Amt og Forskerpark Aarhus, der hver bidrog med 110.000 kr. i aktiekapital. Hertil kom to mindre aktionærer med hver 10.000 kr., nemlig Udviklingsparken A/S og Ferskvandscenter Silkeborg. I 2014 blev Østjysk Innovation en del af det landsdækkende selskab CAPNOVA.Etablering 1998

I 1998 stimulerede erhvervsfremmestyrelsen etableringen af seks såkaldte innovationsmiljøer, der dækkede hver sin geografiske del af Danmark. Der var tale om administrative investeringsselskaber, der på statens vegne kunne investere (lån og/eller ansvarlig kapital/egenkapital) på op til 750.000 kr. i hvert godkendt innovativt erhvervsprojektprojekt. De 750.000 kr. var en EU- fastlagt øvre grænse på offentlig støtte til privat erhvervsudvikling af den beskrevne slags. Der var typisk tale om investeringer i nye innovative virksomheder, dvs. lokale/regionale virksomheder, der ønskedes etableret på baggrund af en innovativ ide.

I august 1998 etableredes således Østjysk Innovation A/S af fem aktionærer, hver med 110.000 kr. som indskud (Aarhus Universitets Forskningsfond, Teknologisk Institut, Århus Kommune, Århus Amt samt Forskerpark Aarhus). Hertil kom to ”mindre” aktionærer med hver 10.000 kr. (Udviklingsparken A/S og Ferskvandscenter Silkeborg).

Seks innovationsmiljøer 1998-2000

I de tre første år bevilgede erhvervsfremmestyrelsen ca. 300 millioner kr. til de 6 miljøer. De 6 miljøer var i øvrigt udvalgt efter en udbudsrunde, der gav følgende miljøer: Novi, Aalborg; Innovationsselskabet, Fyn; HIH Development, Herning; Universitets Innovation, København; Østjysk Innovation A/S, Aarhus samt Teknologisk Innovation der lå i Taastrup, men som var landsdækkende.

Administrationsselskabet Østjysk Innovation A/S fik bevilget ca. 3,2 millioner kr. pr. år til drift samt ca. 30 millioner kr. til investeringerne i de tre år.

Første runde sluttede medio 2000. Her blev der foretaget en evaluering og en efterfølgende ny udbudsrunde for de tre år 2001-2002-2003. Østjysk innovation havde på det tidspunkt foretaget 35 investeringer. Medio 2000 fik Østjysk Innovation fornyet sin kontrakt med erhvervsfremmestyrelsen for de næste tre år.

Ved den ny udbudsrunde fik erhvervsfremmestyrelsen stimuleret etableringen af otte innovationsmiljøer til afløsning af de seks fra første runde. De otte ”nye” innovationsmiljøer var Syddansk Innovation i Odense; Novi i Aalborg; HIH i Herning; CAT-Symbion i København; Bio Vision i Hørsholm; DTU-Innovation i København; Østjysk Innovation i Aarhus samt Teknologisk Innovation, der var landsdækkende med hovedsæde i Taastrup.

Østjysk Innovation efter år 2000

I forbindelse med fortsættelsen af Østjysk Innovation i den nye udbudsrunde fra år 2000 og frem, var der fire ting, der blev ændret:

  1. Teknologisk Institut solgte sine aktier i Østjysk Innovation. Det skyldtes, at Teknologisk Institut gennem sit landsdækkende innovationsmiljø kunne opfattes som en konkurrerende organisation med egne interesser inden for innovation.
  2. Østjysk Innovations bevillingsramme blev reduceret til 6-7 millioner kr. pr år (fra de ønskede 15 millioner kr.)
  3. Der indtrådte to nye aktionærer nemlig Schouw og Co samt Jyske Bank. Sammen med Aarhus Universitets forskningsfond stod de tre aktionærer for en aktieudvidelse på op til 30 millioner kr. Selskabet Østjysk Innovation skulle ændre karakter fra kun at investere statens penge i de nye innovative projekters første faser til også selv at have kapital til at sætte i de forskellige projekter. Især var det vigtigt at kunne følge en statslig investering op med en større investering i 2. eller 3. fase af et lovende projekt. De statslige penge måtte kun satses i projekternes opstartsfaser. Aktieudvidelsen fandt sted med 15 millioner kr. primo 2001 og yderligere 10 millioner kr. primo 2002.
  4. Aarhus Kommune og Århus Amt var herefter tvunget til at sælge deres aktier i Østjysk Innovation. Det skete med henvisning til den såkaldte kommunalfuldmagt, der af hensyn til konkurrenceforvridning forbød offentlige organisationer at bruge skattemidler på det private område. Østjysk Innovations direktion forsøgte at undgå denne exit af amt og kommune, men uden held. Reglerne var klare, også selvom der var visse af de andre innovationsmiljøer, hvor enten amt eller kommune forsatte som aktionærer.

I 2014 blev Østjysk Innovation en del af det landsdækkende selskab CAPNOVA.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: