Østerby

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tranbjerg Sogn.

Historie

Landsbyens navn var i 1552 Østerbye. Ifølge Trap havde Østerby i 1870'erne en pigeskole.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Østerby ligger i fladt terræn uden særlige højdeforskelle.

Selv om både den gamle by og det nye villaområdet er forholdsvis grønne, kan beplantningen som helhed kun vurderes som "ikke særligt fremtrædende". I villaområderne mangler der nogen højere træer, mens billedet i den gamle by forstyrres af vej- og kloakanlægget. Dette sidste er også årsag til, at byens eneste vandområde, det mellemliggende tidligere gadekær, for en stor del er fyldt op med jord og derved har mistet al værdi for dets omgivelser.

Laurbærvænget-Østerby Allé i Østerby, foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Bygninger og erhverv:

Den gamle by er koncentreret omkring Østerbyvej og har en klynge-aflang form. Villaområdet ligger i koncentrerede klynger langs begge sider af Østerby Allé.

Landsbyens komplekser består af 3 gårde, 133 beboelseshuse med udhuse, 1 bolig/forretning og 1 bygning anvendt til andet.

Vejnet:

Vejnettet er grenet og slynget og ikke meget trafikeret. Vejbelægningen er hovedsageligt asfalt og der findes ingen fortove. Østerby Allé har en del gennemgående trafik, men selve villavejene er meget lidt trafikerede.

År 1974
Indbyggertal 470
Antal bygninger 152 bygninger fordelt på 138 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 3
Særkende for landsbyen Østerby er en soveby og har til en vis grad bevaret sin identitet som den gamle landsby, til trods for det nye parcelhuskvarter.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.tranbjerglokalhistorie.dk/

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Trap Danmark VIII,I, 1963.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/