Århus Planteskole

Fra AarhusWiki

Selvejende institution med adresse på Skæring Parkvej 7 i Egå.

Institutionen har til formål at "virke som revalideringsinstitution og beskyttet virksomhed" i overensstemmelse med bistandslovens §§ 91-95 og har været ledet af en bestyrelse på 13 medlemmer samt et forretningsudvalg.

Aarhus Byråd har stået/står for valget af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Kilder

  • Århus Kommunehåndbog 1994 Udgivet af Århus Kommunes Statistiske Kontor