Århus Firma Sport

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Århus Firma Sport er en fællesforening af firmaklubber i Aarhus og omegn. ÅFS blev stiftet d. 3. juli 1933 og har til formål gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Foreningen har holdt til i forskellige klubhuse igennem tidens løb, men har siden 1993 haft deres faste plads i ÅSF Centret på adressen Paludan-Müllers Vej 110 i Aarhus N.

Baggrund

Fællesforeningens start kom igennem stiftelsen af Firmaernes Fodbold Forbund d. 3. juli 1933. Også før 1933 blev der dyrket sport i arbejdsregi, men nogen egentlig samlet organisering er der ikke tale om før den tid. Initiativtager til forbundet var Wagner Arndt.

Tilstede ved det stiftende møde var F.D.B., repræsenteret ved dekoratør Asplund, Margarinefabriken O.M.A., repræsenteret ved Tage Lunding, Aarhus Privatbank, repræsenteret ved Frostholm, Handelsbanken, repræsenteret ved Testrup, Magasin du Nord, repræsenteret ved Alfred Jensen og Revisionskontoret, repræsenteret ved Alfred Nielsen.

Tilstede ved stiftelsen var også repræsentanter fra Amtmandstoften, Århus Belysningsvæsen, Ford Motor Compagni, Postbudene og Valdemar Tørsleff. Den første bestyrelse kom til at bestå af Wagner Arndt, som blev formand, Asplund, som blev næstformand og Høegh Guldberg, som blev kasserer. Desuden valgtes Aage Jensen, mens V. Bruun Jørgensen og Frostholm blev suppleanter.

Indtil 1936 dyrkes der kun fodbold i klubben. I 1953 optages Firmaernes Fodbold Forbund i De Danske skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. Forbundet blev optaget som idrætsafdeling for Aarhus Amt.

I starten havde klubben træningsbaner og et lille klubhus på Galgebakken. 14. juli 1962 inviedes en nyt klubhus i Vestergårdsgade, hvor der også var træningsbaner.

Op gennem 60'erne kom flere og flere idrætter til og det var vel helt naturligt, at man i 1971 skiftede navn til Århus Firma Sport. Året før i 1970 flyttede klubben til Valdemarsgade, for i 1979 at udflytte til AIAs tidligere lokaliteter på Åhavevej.

Endelig i 1993 flytter Århus Firma Sport til helt nye anlæg på Vestereng. Hallen ved Paludan-Müllers Vej ved Vestereng ville blive 3450 km² og ville koste 12 millioner kr.

Århus Firma Sport på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Århus Firma Sport

Litteratur og kilder