Vilhelm Hingelberg

Fra AarhusWiki

Vilhelm Jacob Christian Hingelberg var guld- og sølvsmed i Aarhus.

Født 9. november 1899 Aagade 17 i Aarhus,[1] død 27. februar 1966 i Aarhus.[2]

Søn af guldsmed Frants Villiam Hingelberg (født 1871 i Aarhus) og Nicoline Marie Pedersen (født 1877 i Aarhus).

Gift 1924 med Gerda Hvid. Sammen fik de børnene Frantz Jørn Hingelberg (født 1925), Karen Hingelberg (født 1927) og Nina Hingelberg (født 1932).

Vilhelm Jacob Christian Hingelberg var ejer af Hingelberg guldsmedeforretningStore Torv i perioden 1924-1966 og fornyede firmaet Hingelberg. Specielt ansættelsen af Svend Weihrauch, sølvsmed og ciselør, gav virksomheden en markant profil, som også var med til at skabe et gennembrud for Hingelberg i udlandet.

Firma bliver aktieselskab

"Aktieselskabet Frantz Hingelberg", hvis formål er at drive juveler-, og guldsmede- og sølvsmedevirksomhed såvel i handel som håndværk og industri. Selskabet har hovedkontor i Århus kommune; dets vedtægter er af 17. december 1963. Selskabets stiftere er: juveler Vilhelm Jacob Christian Hingelberg, fru Gerda Hingelberg, begge af H. C. Lumbyes Vej 2. Århus, sølvsmed Frantz Jørn Hingelberg, H. Giersings Allé 23, Højbjerg. Bestyrelse: nævnte Vilhelm Jacob Christian Hingelberg (formand), Frantz Jørn Hingelberg (næstformand), Gerda Hingelberg samt højesteretssagfører Georg Vilhelm Løber, Frydenlundsvej 8, Århus. Direktører: nævnte Vilhelm Jacob Christian Hingelberg, Frantz Jørn Hingelberg.[3]

Referencer

  1. Kirkebog Aarhus Vor Frue sogn
  2. Kirkebog Aarhus Skt. Pauls sogn
  3. Registreringstidende for Aktieselskaber. Nr.2, 1964 (Uddrag)