Vilhelm Hingelberg

Fra AarhusWiki

Guld- og sølvsmed Vilhelm Jacob Christian Hingelberg

Født 9. november 1899 Aagade 17 i Aarhus[1] - død 27. februar 1966 i Aarhus [2].

Forældre guldsmed Frants Villiam Hingelberg (f.1871 i Aarhus) og Nicoline Marie Pedersen (f.1877 i Aarhus). Gift 1924 med Gerda Hvid. Deres børn: Frantz Jørn Hingelberg (f.1925), Karen Hingelberg (f.1927) og Nina Hingelberg (f.1932).

Ejer af Hingelberg guldsmedeforretningStore Torv i perioden 1924-1966.

Vilhelm Hingelberg fornyede firmaet Hingelberg. Specielt ansættelsen af Svend Weihrauch, sølvsmed og ciselør, gav virksomheden en markant profil, som også var med til at skabe et gennembrud for Hingelberg i udlandet.

Firma bliver aktieselskab

„Aktieselskabet Frantz Hingelberg", hvis formål er at drive juveler-, og guldsmede- og sølvsmedevirksomhed såvel i handel som håndværk og industri. Selskabet har hovedkontor i Århus kommune; dets vedtægter er af 17. december 1963. Selskabets stiftere er: juveler Vilhelm Jacob Christian Hingelberg, fru Gerda Hingelberg, begge af H. C. Lumbyes Vej 2. Århus, sølvsmed Frantz Jørn Hingelberg, H. Giersings Allé 23, Højbjerg. Bestyrelse: nævnte Vilhelm Jacob Christian Hingelberg (formand), Frantz Jørn Hingelberg (næstformand), Gerda Hingelberg samt højesteretssagfører Georg Vilhelm Løber, Frydenlundsvej 8, Århus. Direktører: nævnte Vilhelm Jacob Christian Hingelberg, Frantz Jørn Hingelberg.[3]

Referencer

  1. Kirkebog Aarhus Vor Frue sogn
  2. Kirkebog Aarhus Skt. Pauls sogn
  3. Registreringstidende for Aktieselskaber. Nr.2, 1964 (Uddrag)