Viby Park

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Viby Park er en park beliggende i bydelen Viby nær Viby Skole. Parken omkranses foruden skolen og Plejehjemmet Borgvold af vejene Kirkevej og Borgvold.

Viby Park er en lille park med stier, grønne græsflader og en dam kaldet "Bækken". Arealet i parken skråner let ned mod søen. Der er desuden to stier, der går gennem parken samt flere bænke til ophold. I parken findes en buste af Lars Bjørnbak, som var grundlægger af ”Viby Højere Landboskole”.

Baggrundshistorie

Beliggende på degnens lod, blev jordstykket der senere skulle blive til park udlejet af kommunen til kolonihaver. Det kuperede terræn ønskede blandt andre sognerådsformand Jens Juul længe at omdanne til en bypark. Omkring 1935 begyndte sognerådet, at arbejde hen imod realiseringen af tanken om en offentlig tilgængelig park, og med havearkitekt Bach-Thygesen formede der sig en egentlig anlægsplan for området. Anlægsgartner Chr. Salomonsen afleverede søndag d. 19. juli 1936 det knap 3 tdr. land store parkanlæg til højtidelig indvielse.

Viby Park på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Viby+Park

Litteratur og kilder