Viby Idrætsforening

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

- V.I.F. -

Foreningen stiftedes 9. juni 1918. Til den første bestyrelse valgtes følgende: fyrbøder Ingers, som blev formand, uddeler Brandt, elektrikerlærling Henry Andreasen, maskinlærling Kristian Bøg og maler Morten Jørgensen. Foreningens formål var at udbrede interessen for fri idræt ( atletik ) samt gymnastik, gennem træning, deltagelse i og afholdelse af præsentationer og konkurrencer og at søge at skabe bedre forståelse for udøvelsen af dette.

Omtrent samtidig opstod Viby Gymnastikforening med Ejvind Juul som formand. I 1921, den 30. maj, sammenlægges de to foreninger. Til bestyrelsen i den nye forening valgtes: lærer Regnar Pedersen som formand, manufakturhandler Kai Nielsen som sekretær, desuden valgtes fru Marie Madsen, lærerinde Benny Jakobsen, frøken Johanne Olsen, tømrer Ejvind Juul og maler Morten Jørgensen. I starten havde foreningen omkring 150 medlemmer.

I 1934 opstod Viby Old - Boys Club, som senere optages i Viby Idrætsforening. Men allerede 1941 udskiltes Old Boys igen. I starten dyrkedes mest gymnastik, fodbold og håndbold og Viby skoles faciliteter benyttedes til træning. Den 10. juni 1923 indviedes bane ved præstegården i Viby. I starten af 1930'erne etableredes træningsbaner og klubhus ved Grundtvigsvej og Øster Allé. Den 28. april 1938 indviedes en ny bane på de tidligere præstegårdsjorder ved Grundtvigsvej. Aarhus Kommune overtog vedligeholdelse og drift af baneanlægget 1938. Den 29. marts 1953 blev Viby Stadion taget i brug og i 1995 startede Team Viby.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon