Viby Hallen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Viby Hallen, sportshal.

Viby Hallen er beliggende på adressen Skanderborgvej 224 i Viby, og er en del af Viby Idrætspark. Hallen blev opført i 1961 og har siden fungeret som hjemsted for Viby Idrætsforening.

Baggrund

Den første bebyggelse på Skanderborgvej 224 stammer tilbage til 1953, hvor Viby Kommune opførte et klubhus for lokale idrætsforeninger med tilhørende inspektørbolig. Til klubhuset var tilknyttet omklædning og badefaciliteter i kælderen.

Der gik ikke lang tid, før det blev besluttet at udvide bebyggelsen til en reel sportshal, som skulle forbindes med klubhuset via en mellembygning. Denne nye hal skulle ikke kun benyttes af Viby Idrætsforening, men skulle også fungere som ramme for idrætsundervisning for eleverne på Viby Skole og Vestergårdsskolen. I december 1960, ansøgte Viby sogneråd om byggetilladelse til et sådant projekt med et anslået budget på 300.000 kr. Hallen var på dette tidspunkt planlagt til at blive konstrueret i løbet af 1. halvår 1961. Idet hallen ikke kun skulle tjene som idrætshal for lokale foreninger, men også til almennyttige formål for lokalsamfundet, blev det besluttet, at en scene til afholdelse af fællesarrangementer som korkoncerter og julespil også skulle opføres.

Den færdige hal ville komme til at fylde 1409m² og skulle kunne rumme 1500-2000 tilskuere ved offentlige arrangementer.

Inspektørboligen blev i september 1979 begæret nedlagt, idet den ikke længere var beboet, og klubben ønskede at anvende pladsen til at udvide klubhuset. Aarhus Kommune efterkom begæringen november samme år.

Tilbygningen

Aarhus Kommune åbnede i september 1991 for en generel udvidelse af Viby Idrætspark, og der igennem også for en udbyggelse af Viby Hallen. Der kom dog til at gå et stykke tid, før et reelt initiativ til et sådant projekt kom på tale.

I august 2004 blev der for alvor taget hul på projektet, i det et forslag til opførelsen af en ny hal og mellembygning i forlængelse af den eksisterende hal, udarbejdet af arkitektfirmaet JWH Arkitekter, blev lagt på kommunens bord. En endelig tilladelse til at påbegynde byggearbejdet blev indhentet i december samme år. Selve bygningsarbejdet blev varetaget af entreprenørfirmaet Einar Kornerup Jylland A/S.

Viby Hallen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Viby Hallen

Litteratur og kilder