Vestergade 52

Fra AarhusWiki
Vestergade 52
Vg52.1.jpg
Vestergade 52 med caféen Street Coffee. Foto: Ib Nicolajsen, 2022. Aarhus Stadsarkiv.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 52 Matrikel nr. 507A, Århus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1898
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 4 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret
Vestergade fotograferet ud for Møllegade mod vest. På højre side ses først Vestergade 52 med "Den gule kiosk", efterfulgt af nr. 54 med K.V. Eriksens cykelhandel. Foto: Poul Pedersen, 1954. Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 52 er en adresse i Vestergadekvarteret i det centrale Aarhus.

Oprindelig var her i 1761 et købstadslandbrug og hvor ejeren benævnes avlsmand. Hovedhuset ud til gaden var 9 fag langt og i to etager. Side og baghus var ligeledes i to etager, mens endnu et baghus var et etage højt og 10 fag langt og brugt til kornlade. Avlsmanden Søren Fracher (1714-1785) ejede også huset nr. 54 mod vest, men dette var udlejet til glarmester Henrich Asmussen Krull (1731-1806).

Næste ejer var også avlsmand, nemlig Niels Jensen Alling (1750-1812). Derefter var Julius Høegh-Guldberg kortvarigt ejer af stedet, dog uden selv at bo der. Det forblev et købstadslandbrug og i 1808 overtaget af Peder Laursen. Efter udleje og nogle mellemhandler blev ejendommen i 1824 købt af vognmand Hans Christian Sørensen Galthen og i de næste mange årtier fulgte vognmændene Søren Peter Meier og Jens Peter Olsen.

Så kom der en gartner og et par snedkere, der kunne anvende baghusene til værksteder. Det er således snedkermester Jørgen Peter Jensen (f. 1856) der har ladet det nuværende forhus opføre i 1898-99 i 4 etager efter egne tegninger, men med tydelig inspiration fra arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950) samtidige bygninger, f.eks. Vesterhus længere vestpå i gaden.

Indrettes som vægtfabrik

I 1920 havde vægtfabrikant Jens Peder Abrahamsen købt Vestergade 52 af mølleejer Søren Jensen Daugaard for at kunne flytte sin virksomhed hertil. Jens Peder Abraham Abrahamsen (1872-1945), der var søn af smed Mads Abrahamsen fra Sejling, blev uddannet smed. Gift første gang med Ane Kirstine Sørensen og gift anden gang i november 1900 med Marie Louise Pedersen fra Rise i Tjele Sogn. Sammen fik de seks sønner og tre døtre.

Jens Peder Abrahamsen kom til Aarhus i 1913 og indtrådte i 1915 i Hans Sørensens Vægtfabrik. Samme år skiftede den navn til J.P. Abrahamsen Vægtfabrik. Fra 1932 indtrådte sønnerne Arthur Helmuth Abrahamsen (1901-1984) og Hans Børge Abrahamsen (1907-1993) i virksomheden, som herefter kaldte sig J.P. Abrahamsen & Sønner Vægtfabrik.

Jens Peder udtrådte i 1935 af virksomheden, men blev boende på adressen som rentier, og her døde han i 1945. Der var i søskendeflokken fire af brødrene, der var flasket op med vægte, og derfor siden etablerede deres egne vægtfabrikker. De to ældste forblev indtil videre i Vestergade og omkring 1952 rykkede vægtfabrikken ind i nabohuset nr. 50 og var her indtil 1959, hvor de flyttede firmaet til Christian X's Vej i Viby og skiftede ved samme lejlighed navn til Aarhus Vægtfabrik.

De to yngste brødre etablerede i 1946 Jydsk Vægtfabrik, og den var således ledet af Alfred Abrahamsen (1916-1997) og Henry Gerhard Abrahamsen (1913-1997). I 1969 flyttede Aarhus Vægtfabrik til videre til Tomsagervej i Åbyhøj og samme år fusionerede de to vægtfabrikker og videreførtes under navnet Jydsk Vægtfabrik. I 1974 blev vægtfabrikken opkøbt af Kosan Vemas, men beholdt navnet. Jydsk Vægtfabrik A/S har i dag kontorer på Nordlandsvej i Vejlby.

Støvsugermagasinet tog plads

Sideløbende med vægtfabrikken kom i 1954 Jydsk Forniklings- og Forkromningsanstalt, etableret i 1920 af fabrikant Niels Jensen (1883-1964), hertil fra Frederiksgade, og siden 1945 med sine sønner, Louis Wagner Hylleberg Jensen (1912-1977) og Gunnar Henning Wasa Jensen (f. 1917), som medindehavere. Forniklingsanstalten lå her indtil 1977.

Fra 1958 til 1993 var Støvsugermagasinet i butikken i forhuset og reklamerede med "Alt til alle", hvor en af betydningerne var, at man her kunne få repareret alle mærker og modeller.

Vestergade 50, 52 og 56 blev i 1984 overtaget af Jimmy Carstensen og Wagn Jensen og restaureret for flere millioner i 1986 ved Balslevs Tegnestue. Gårdlauget Vestergade 50-56 blev etableret i 2020.

Vestergade 52 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 52

Kilder og litteratur

Henvisninger