Vester Søgaard

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Vester Søgaard var en gård beliggende i Åby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt. Hovedbygningen, der blev opført i 1902, er bevaret og fungerer i dag som privatbolig på Sylbækvej 40.

Vester Søgaards nye hovedbygning fra 1902 lå uden for den gamle gård, og var opført som en omvendt T-form. Den ene af fløjene på bygningen havde to stokværk med høj kælder. Bygningen blev grundmuret med tegltag. Indenfor var der ni værelser foruden en økonomilejlighed, som fandtes i kælderen. Den gamle gårds hovedbygning var af egebindingsværk med stråtag, som efter opførelsen af den nye bygning blev beboet af gårdens fodermester.

Hestestalden og kostalden var opførte som en grundmur af kampesten med stråtag, mens de andre avlsbygninger var af egebindingsværk med stråtag. Der var desuden en smuk nyanlagt have med ca. 50 frugttræer omkring den nyopførte hovedbygning i starten af århundredet. På de tre sider af gården var der læbeplantning. Den lille skov på en ½ tdr. land bestod udelukkende af løvtræer. Fra gården var der udsigt til Marselisborgskovene samt Aarhus by.

I december 1924 blev der konstateret mund- og klovesyge blandt gårdens kvægbesætning. Der var dog håb om hurtigt at få bugt med sygdommen, og der næredes ingen større bekymringer for smitte grundet gårdens relativt isolerede lokation.

Kvægbesætningen der i 1933 bestod af 26 malkekøer, to tyre 15 ungkreaturere var dels af jydsk og dels af rød dansk malkerace der fornyedes ved eget tillæg med indkøb af tyre. Køerne græssedes ved løsdrift. Der blev holdt 5 arbejdsheste, deraf en følhoppe. Der var også svinebesætning på fem tillægssøer. Pattegrisene blev solgt. Der var et fjerkræhold på ca. 100 høns.

Vester Søgaard på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Vester+S%C3%B8gaard

Litteratur og kilder

  • Danske Gaarde. Bind I. J.C.B. la Cour. Aarhus. Danske Gaarde’s Forlag. 1906.
  • Aarhus Stiftstidende. Mund- og Klovesyge i Aabyhøj. 08-12-1924.
  • Større Danske Landbrug. Bind V. Vejle og Aarhus Amter. J.J. Hansen. 1933.