Vejlby Krat

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Vejlby Lund)
Indlæser kort...
Vejlby Krat set fra luften. 1928-1933. Foto: Nordisk Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Vejlby Krat er en tidligere kratskov nu omdannet til villakvarter i bydelen Risskov. Vejlby Krat er beliggende lige nord for skoven Riis Skov, og udgjorde som kratskov den sidste rest af skov og krat der siden istiden havde strakt sig som en randbastion fra Fortevej over Vejlby Krat til Riis Skov og Knudrisbakke, Galgebakken, Hasselhave ud til Brabrand. Omkring 1600 var området benævnt Vejlby Lund.

Indtil midten af 1800-tallet lå kratområdet, som var blevet navngivet "Vejlby Krat", som den skovpart bag Riis Skov (før 1559 Vorregaards Skov og o. 1300 Vorre Riis) der tilhørte Vejlby Bymænd. Vejlby Krat blev betragtet som bøndernes skov i modsætning til Riis Skov der var borgernes skov. Krattet var udelukkende en brugsskov, der efterhånden blev forhugget og ødelagt - formentlig også af det græssende kvæg og rodende svin. Langt størstedelen af kratskoven blev borthugget i forbindelse med anlæggelsen af Jydske Asyl fra 1850 til 1852.

I årene mellem 1890 og 1914 opstod de første egentlige forstadsbebyggelser efter udflytninger fra Aarhus. Allerede i 1870'erne havde den vel nok tidligste udflytning fundet sted til Risskov, da de første villaer blev opført i Vejlby Krat. Rådmand og brændevinbrænder Bering Liisberg opførte i 1872 sin palæagtige villa lige nord for Riis Skov med navnet Krathuset, der var en klar henvisning til naturområdet Vejlby Krat. I det sidste årti af århundredet bredte bebyggelsen sig for alvor i skovbrynet langs Østre Skovvej og Vestre Skovvej, og langs Stationsgade opførtes før århundredeskiftet en række småhuse, der modtog landliggere.[1]

Vejnavnene Tretommervej og Tammerisvej henviser ligeledes til de tidligere skovarealer, idet målene angiver stamme- og grenstørrelsen på træet, der kunne skoves og anvendes til indhegning af markerne. Efterhånden som flere andre aarhusborgere fandt frem til skattelyet i Vejlby Kommune, forsvandt de sidste rester af Vejlby Krat, og området blev med tiden et fuldt udbygget villakvarter. Indtil 1950'erne var der dog stadig en lille rest tilbage af naturområdet Vejlby Krat øst for Østre Skovvej, der var præget af lidt skovflora, og i enkelte villahaver kunne på daværende tidspunkt endnu ses gamle egetræer fra krattets tid.

Til tider bliver den østligste del af Vejlby Krat kaldt Stationsgadekvarteret.

Vejlby Krat på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vejlby Krat

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Vejlby-Risskov gennem tiderne. Regnar Knudsen. Vejlby-Risskov Kommune, 1955.

Henvisninger

  1. Vagn Dybdahl. Hus og Hjem i Århus. 1890-1940.