VækstVirk

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


VækstVirk blev etableret i 2004 som et iværksætterhus for kulturelle og kreative erhverv i Aarhus.

Idéen til VækstVirk blev formuleret i erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III (2001- 2005) som en del af 3.3 ”Nye virksomheder inden for det kulturelle og kreative miljø samt styrket samspil med andre erhverv”. Under delinitiativ 1 hed det ”Der etableres et iværksætterhus for de kulturelle og kreative erhverv, som kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling i Aarhus”.

I foråret 2003 forberedte Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling et EU-udbud om et udviklingsmiljø for kulturelle iværksættere. Den 17. juni 2003 blev udbuddet offentliggjort. Det skete på baggrund af en erhvervspuljebevilling på tre millioner kr. tiltrådt af byrådet 5. december 2002. Der var tale om en bevilling dækkende tre års drift. I alt tre danske organisationer bød ind på EU-udbuddet, men den ene faldt hurtigt fra. Tilbage var Kaospiloterne med deres ”K-fab”-projekt samt PLS Rambøll med deres ”Superflex”-projekt. Efter en passende runde med tilbudsgiverne valgtes ”Superflex” fra PLS Rambøll i september 2003, og en kontrakt på tre millioner kr. over tre år blev forhandlet på plads (underskrevet 30. oktober 2003).

I foråret 2004 etableredes en midlertidig løsning på det ønskede iværksættercenter for kulturelle iværksættere. Senere etableredes en mere permanent løsning i form af et miljø i selve Toldbodens maleriske bygning på havnen med plads til en snes iværksættere.

Centret fik navnet VækstVirk og blev indviet ultimo 2004.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.155667 longitude=10.213330> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.213330, 56.155667] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>