Unge Hjems Højskole

Fra AarhusWiki

Selvejende institution på adressen Brunbakkevej 21 i Højbjerg, stiftet indenfor rammerne af lov nummer 259 af 4. juni 1970 om folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler, jvf. lov nummer 337 af 18. juni 1969 om statsstøtte til visse private skoler med senere ændringer, med det formål på et kristent grundlag, at undervise og oplyse udfra det livssyn, som De Unge Hjems Bevægelse i Danmark repræsenterer og udtrykker.

Organisation

Unge Hjems Højskoles øverste myndighed var efter stiftelsen en bestyrelse, bestående af 9 medlemmer,hvoraf Unge Hjems Bevægelse i Danmark valgte 3, repræsentantskabet for Unge Hjems Højskole 4 medlemmer, Aarhus Byråd 1 medlem oh Århus amtsråd 1. medlem.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974