Tousvej

Fra AarhusWiki

Tousvej ligger, med sine knap 1200 meter, i Åbyhøj fra Silkeborgvej til Åbyvej i Gl. Åby. Dele af vejen nord for Silkeborgvej blev nedlagt ved anlæg af Hasle Ringvej.

Gravhøjen Toushøj har i sin tid givet navn til Tous Mark, som var beliggende nord for ejerlavet Gjellerup. En tid havde denne mark hørt til Åby Sogn. Vejen til marken blev kaldt Snaabevejen (af snab = skovstrækning), fordi den gik hen over Snaabe Vangen.

På nogle sammenkøbte ejendomme, herunder Tousmarkjorden, opførtes 1842-1843 en gård, der fik navnet Tousgård. Denne gård var fra 1871 til 1906 ejet af hofjægermester Iver Peter Theodor Quistgaard (1830-1910), der var gift med Severine Elisabeth Ingerslev, datter af C.P.R. Ingerslev til Marselisborg.

Ved en genopmåling af vejen i 1889 blev den på et aftegnet kort omtalt som "Den saakaldte Tousvej". Forleddet 'Tous' er af usikker oprindelse, men en sideform til personnavnet Tôki er en mulig fortolkning. Navnet Toke findes på mange runesten.

I de første år af 1900-tallet besluttede sognerådet, at alle gader og veje i Aaby skulle have et navn, og første gang et gadenavn nævnes i deres forhandlingsprotokol er i 1905 - men Tousvej fik altså sit navn 16 år tidligere.

Jorderne omkring Aaby var i disse år præget af mange gartnerier. Ved starten af 1900 var der således en snes. I 1942 var det reduceret til 12 gartnerier, hvoraf 5 alene lå på Tousvej. Det største her hed ”Belgrano” (af spansk: god høst) på Tousvej 79 på 5 tønder land. Det meste af arealet blev i 1957 solgt til Boligforeningen Solgården og bygningerne er nu nedrevet.

Tousparken

I 1947 købte Aabyhøj Boligforening jorder på Tousvej af gartner Juul Knudsen, samt tilstødende jorde af gartner Leth Møller. Man satte arkitekt Bering Bryld i gang med at projektere boligbyggeriet Tousparken. Første del af byggeriet på 4 blokke ligger ud til Tousvej, og blev opført i årene 1948/1952. Disse blokke blev med 90 lejligheder med centralvarme, badekar og indbygget isskab. Endvidere blev der lavet 5 butikker.

Allerede året efter, i 1953, tilbyggede man næste afsnit mellem Tousvej og Vibyvej. Der var først planlagt 90 lejligheder, men inden byggeriet i 1955 var færdigt, var det blevet udvidet til 120 lejligheder, 34 garager samt en stor legeplads. Man havde i denne forbindelse købt yderligere jorder af gartnerne Larsen og John Madsen. Dermed blev hele Aabyhøj Boligforenings samlede antal boliger forøget fra 131 til 341 lejligheder.

Gennem de første år var der mange butikker i og omkring Tousparken: Kolonial Tousvej 61, kiosk i nr. 65 og Richards Blomster i nr. 55. Herudover var der slagter Fisker og Diderichsen i Tousparken 1, Mejeriudsalget Vesterbro i nr. 5, damefrisørsalonen Elegance i nr. 17 og skomager Knudsen i nr. 17. 

Tousvej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Tousvej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatterret, 2018
  • Lundskovs hjemmeside (læst 2023).