Torvenes Brøndsløjfe

Fra AarhusWiki

Torvenes Brøndsløjfe - i folkemunde blot kaldet Vanddragen - var det vindende indslag i en konkurrence om udsmykningen af Store Torv. Skulptur af sort diabas, rustfrit stål og støbejern. Højde 3,7 meter, længde 19 meter. Indviet den 1. oktober 2003 af kunstneren Elisabeth Toubro.

Værket blev samfinansieret af Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. Værket rummer klare referencer til Domkirkens runde facademonumenter, til åen, vandet og Store Torvs historiske funktion som brøndtorv. Fra værkets top strømmer vandet ned af en indre spiral, igennem tre bølgende stålvægge og videre hen over den lange tunge af sort diabas til det store brønddæksel, der er udsmykket med et mønster hentet fra Domkirkens tårn.

Værket har imidlertid vist sig at indeholde funktionelle problemer, hvorfor det har været vanskeligt at sikre værkets drift og funktionalitet. Det har givet anledning til senere tekniske forbedringer af værket, herunder en opsamlingsrende omkring værkets høje metaltårn til opsamling af det vand, der ellers har flydt ud over torvet og dannet vandpytter.

En overgang diskuteredes en genplacering af værket, f.eks. ved Aros Kunstmuseum, idet flere iagttagere har fundet, at værkets æstetiske kvaliteter ikke hænger sammen med Store Torvs øvrige profil. En eventuel genplacering, hvilket der en overgang var politisk vilje til at gennemføre, blev imidlertid mødt med kritik af kunstneren og Statens Kunstfond; værket var skabt med henblik på Store Torv, hvorfor en flytning ikke var hensigtsmæssig, lød argumentationen. Omkostningerne ved en flytning, der blev anslået til adskillige millioner kr., vakte tillige harme blandt store dele af byens borgere; en meningsmåling foretaget af Epinion i september 2005 viste derfor flertal for at beholde værket på Store Torv. Værket er derfor fortsat at finde på Store Torv, men dets placering samt funktionelle og æstetiske kvaliteter debatteres dog til stadighed.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Elisabeth Toubro - værker 1983 - 2004, red. Lene Burkard. Bestil materiale
  • Elisabeth Toubro, Katalog udstillet i forbindelse med udstillingen "Golmems øer".
  • Århus Stiftstidende 1.10.2003. 18.11.2004. 10.11.2005. 26.11.2004.