Teater Bodega

Fra AarhusWiki

Teater Bodega ligger i Skolegade 7 tæt på Domkirken og Aarhus Teater og er et bekendt spisested i århusianske og kulturelle kredse, hvor mange skuespillere og teaterfolk i årenes løb har sat hinanden stævne. Teater Bodegas tætte placering ved Aarhus Teater har naturligvis været en primær årsag hertil, og væggene i Teater Bodegaen bærer med deres mange signerede billeder af kendte teaterfolk fra ind - og udland vidne om disses forkærlighed for stedet, hvorfor Teater Bodegaen således rummer et lille stykke dansk teaterhistorie.

Teater Bodegaen har til huse i en fireetagers bygning kaldet Emilienborg, der er opført år 1900, samme år som Aarhus Teater, og det menes sikkert, at der i hvert fald fra 1908 har været restaurant i bygningen. I første omgang i form af et konditori ved den bekendte Emmery, der dog flytter sin forretning allerede i 1911. Senere, i hvert fald fra 1914, har lokalerne igen dannet ramme om en restauration, denne gang under navnet Torvecafeen. Et navn der holder ved indtil 1959, hvor restaurationen skifter navn til det nuværende Teater Bodega. Et navneskifte der utvivlsomt hænger sammen med, at der i denne periode er en tendens til, at restaurations- og værtshusmiljøet flytter fra strøgområdet til området ved Domkirken, hvorfor også teaterets folk flytter med.

I 1960'erne bliver stedet almindeligt kendt som et tilholdssted for kulturens folk. Og der er kontinuitet i driften, da den fra 1952 er i familien Madsens ejerskab, fra 1958 ved Gerda Madsen, indtil kokken og restauratøren, Gert Hauge, i 1985 overtager forretningen. Denne driver stedet videre indtil 2005, hvor tidligere restaurantchef på Århus Stadion, Ole Jensen, overtager, fortsat med respekt for Teaterbodegaens efterhånden hævdvundne traditioner.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • John W. Oldam, Barer, beværtninger, cafeer, hoteller og restauranter i Århus i 1900 - tallet Bestil materiale
  • Holstein - Ratlou, Aarhus - Historisk Topografisk Beskrivelse med biografier bd 3. Skolegade, Århus Tekniske Skole Bestil materiale
  • Århus vejviser.
  • Århus Stiftstidende 3.4.1986.

Henvisninger