Sundhedsplejerskerne

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd besluttede den 23. juni 1938 i henhold til Lov Nr. 85 af 31. marts 1937 om Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn, t ansætte 5 sundhedsplejersker fra 1. oktober 1938. Deraf skulle én ansættes som leder.

Se også Den kommunale Sygepleje.

Litteratur og kilder

  • Socialkontoret - Aarhus - Beretning for Regnskabsaaret 1939-40.