Den kommunale Sygepleje

Fra AarhusWiki

Aarhus Kommune oprettede i Henhold til Lov om offentlig Forsorg § 33 den kommunale Sygepleje omkring den 1. april 1936. Før den dato blev sygeplejen i kommunen administreret af Menighedsdiakonisser.

Med Aarhus Kommunes overtagelse af sygeplejen ansattes 3 autoriserede Sygeplejersker, hvor én skulle fungere som ledende Sygeplejerske.

Litteratur og Kilder

  • Socialkontoret - Aarhus - Beretning for Regnskabsaaret 1939 - 40