Strandkunst ved Fiskehagen

Fra AarhusWiki

I Fløjstrup Skovpart, den sydligst beliggende del af Århus Kommunes skove, knap en halv kilometer syd for Giberåens udmunding ved Fiskerhuset, ligger i strandkanten blandt mange andre 23 usædvanlige, men tilsyneladende ret anonyme natursten spredt ud over en strækning på godt og vel et par hundrede meter. Det er Århus-kunstneren Astrid Gjesing, der, med let hånd vil nogle sige, har været på færde og tilføjet en ellers urørt natur sin signatur.

Det drejer sig om projektet Måne-Hav-Sten, som indviedes officielt den 6. september 1998, og som med tanken rettet mod tidevandsfænomenet skal afspejle de golde månehaves livgivende kraft på jorden. Med en professionel stenhuggers hjælp er der i de 23 store strandsten indhugget månehavenes navne.

Den italienske videnskabsmand Giambattista Riccioli holdt for 400 år siden forsidens måneformationer over dåben, mens det i det 20. århundrede blev de sovjetiske LUNA- kosmonauter, der tog sig af havene på månens bagside. At det forholder sig sådan, fremgår måske af månestenenes tavse, afventende meldinger til strandvandrere i en nær nutid og en meget fjern fremtid. Tågernes Hav, Fugtighedernes Hav, Frugtbarhedens Hav, Øernes hav, Humboldts Hav, Det østlige Hav, Dommenes Hav, Bølgernes Hav, Nektarhavet, Slangehavet, Stormenes Ocean, Fortrolighedens Hav, Smyths Hav, Grænsehavet, Moskvahavet, Stilhedens Hav, Skyhavet, Kuldens Hav, Opfindelsernes Hav, Skumhavet, Regnskyllenes Hav, Det sydlige Hav og Klarhedens Hav.

Hvorvidt samtlige månesten, der alle er placeret omkring tidevandslinien, ligger synligt fremme for beskueren, afhænger af vejr og vind, men først og fremmest af tidevandets kommen og gåen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende, 8. september 1998 og 11. maj 2002