Steen Billes Gade

Fra AarhusWiki

Steen Billes Gade er en gade på Trøjborg. Gaden ligger mellem Nordre Ringgade og Steen Billes Torv.

Navnegruppe med danske søhelte på Trøjborg.

Anlagt i 1899 og i 1901 navngivet efter den danske admiral Steen Andersen Bille (1751-1833). Han var født i Assens. Han var som ung flådeofficer især knyttet til håndhævelsen af danske handelsinteresser i Vestindien og i Middelhavet. Chef for Københavns søforsvar i 1807. Idémanden bag Kanonbådskrigen (1808) mod England. Efter 1814 forestod han flådens genopbygning. Udnævntes i 1831 til gehejmestatsminister.

Steen Billes Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Steen Billes Gade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018