Sprøjtehuset i Aagade

Fra AarhusWiki
Sprøjtehuset i Aagade med et skomagerskilt ved siden af porten. 'Skomagervagten' som brandvagten blev kaldt, var i funktion indtil den nye brandstationNy Munkegade blev indviet i 1904.

Sprøjtehuset i Aagade - I dag Åboulevarden blev oprettet i 1870'erne.

Sprøjtehuset i Aagade 14 var indtil brandstationens indvielse på Ny Munkegade i starten af 1904, byens eneste bemandede sprøjtehus. Aarhus Brandvæsen havde også andre mindre sprøjtehuse rundt om i byen til opbevaring af brandmateriel. Et af disse var blevet indrettet i Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus ved Søndre KirkegårdFrederiks Allé. I dag kan man se selvsamme sprøjtehus i Den Gamle By.

Det var først da kaptajn Springborg i 1887 blev ansat som brand- og bygningsinspektør, at der blev etableret en fast vagt på sprøjtehuset i Aagade. Vagten galt dog kun dagtimerne, og da det ikke var en fuldt lønnet stilling drev brandmændene også skomagervirksomhed fra sprøjtehuset, hvorfor brandvagten fik tilnavnet ’skomagervagten’.

Bygningen er ikke bevaret i dag.