Skoledirektørens Kontor

Fra AarhusWiki

Skoledirektørens Kontor oprettedes fra april 1914 i henhold til vedtagelse af Aarhus Byråd.

Byrådet vedtog den 24. april 1884 en instruks for en skoleinspektør for Århus kommunes skolevæsen til biståelse af Skoleudvalget og Skolekommissionen.

Den 8. maj samme år blev H. C. V. G. Berthelsen, der var lærer ved Latin- og Realskolen i Fredericia, ansat som skoleinspektør.

Kilder

  • Aarhus gennem Tiderne Bind 4