Aarhus Kommunes skolevæsen

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Århus kommunes skolevæsen)

Skolevæsenet i Aarhus Kommune blev i en periode på 50 år administreret af en skolekommission, hvor magistraten var repræsenteret og varetog skolevæsenets økonomiske og pædagogiske interesse. Først i 1868 med en ny kommunallov blev et skoleudvalg oprettet, hvorefter Aarhus fik sit første skoleudvalg i januar 1869.

Skoleudvalget blev den 1. oktober 1950 blev ophævet. Det medførte, at skolevæsenets økonomiske ledelse blev underlagt magistratens 4. afdeling.

Samme år skete der en ændring i den pædagogiske ledelse af skolevæsenet, nemlig at Aarhus Byråd vedtog, at anvende den af 12. april 1949 vedtagne om nummer 200 om det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn med henblik på at oprette skolenævn ved hver enkelt skole.

Skolenævnets opgave bestod blandt andet i at føre tilsyn med undervisningen ved hver enkelt skole.

Den daglige ledelse af skolevæsenet blev varetaget af en skoledirektør, der blev udnævnt af kongen efter indstilling af skolekommissionen. Derefter deltog skoledirektøren i møder og forhandlinger uden stemmeret på lige fod med de øvrige medlemmer.

Se også

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951