Serapionsordenen

Fra AarhusWiki

Serapionsordenen er en dansk broderorden, der blev stiftet i 1888 af cand.jur. Peter Rasmussen.

Ordenen er baseret på frimurertankegangen om at udvide den enkelte broders viden gennem et esoterisk læresystem, hvor medlemmerne får en gradvis indsigt i den hemmelige lære. Serapionsordenens arbejde bygger på etiske, humanitære og filantropiske værdier, der er forankret i den kristne, danske kulturarv. Serapion var navnet på en kristen ægypter, der levede omkring år 300 efter Kristi fødsel, og som udøvede humanitært arbejde.

I Aarhus fandtes to Serapionsloger, der begge lå på Kystvejen 7. Logen Sct. Stephan, der blev stiftet i 1905, og logen Clementia, der blev stiftet i 1964. De tilknyttede logebrødre mødtes til ugentlige logemøder på Kystvejen 7 - henholdsvis hver onsdag og torsdag aften i vinterhalvåret.

Logen havde lokaler i ejendommen frem til 1980’erne, og den 15. marts 1988 kunne man i Aarhus Stiftstidende læse, at ordenen afholdt sin 100-års-jubilæumsfest i lokalerne på Kystvejen 7. Receptionen blev, helt utraditionelt, ikke kun afholdt for logens brødre, men også for specielt indbudte gæster. Avisen påpegede, at det ikke var tit, at udenforstående fik lov til ”at kigge bag kulisserne i de hemmelige broderskaber”. Ordenens stormester mente ikke, at det var tidssvarende at fastholde tidligere tiders hermetiske tillukkethed, for logen tilstræbte en god balance mellem gamle traditioner og løbende tilpasning og modernisering. Selvom man ikke var specielt inviteret, kunne man som almindelige borgere besøge logen i løbet af året, hvor der afholdtes en række gæsteaftener. Det var dog kun mænd over 25 år, der var indbudte.

Ordenen havde på dette tidspunkt 27 loger fordelt over hele Danmark, og Aarhus Stiftstidende beskrev, hvordan ordenen udadtil gerne ville fremstå som en sammenslutning med humanitært sigte. Indadtil søgte ordenen at lære medlemmerne selverkendelse, tolerance og næstekærlighed. Ordenen var et hemmeligt samfund, idet brødrene forpligtede sig til ikke at fortælle udenforstående noget om loge-og ordenens anliggender.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stadsarkiv, Preben Rasmussens udklipssamling 1800-1900, Kystvejen 7: AarhusArkivet.dk