Selam Friskole

Fra AarhusWiki

Selam Friskole, som er en privat, forældrebetalt friskole fortrinsvis for tyrkiske børn, åbnede i august 1993 i Fredensgade 52. Senere flyttede skolen til Tomsagervej 25 i Åbyhøj, hvor den er indrettet i samme bygning og som nabo til Det Danske Brandværns Museum. Skolen er i dag flyttet til nye bygninger på Elmegårdsvej i Hasselager.

Selam betyder fred, og skolens formål er bl.a. "at øge elevernes uddannelsesniveau, og derved fremme integration af tosprogede elever, idet man tilgodeser deres kulturelle og religiøse traditioner."

Skolen har ti klassetrin fra børnehave- til 9. klasse. Elevsammensætningen består i dag stadigvæk til en stor del af tyrkere, dog er der en øget tilgang af både somaliske, arabiske og elever af andre etniske baggrunde. Lærerkollegiet består af 15 lærer fra diverse etniske baggrunde såsom tyrkere, arabere, danskere og andre. Derudover er der SFO personale.

I skoleåret 2006/2007 var elevtallet 182, mens det året forud var 172.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon