Samuel David Schlamowitz (1906-1982)

Fra AarhusWiki
Samuel David Schlamowitz

Civilingeniør Samuel David Schlamowitz medlem af Aarhus Byråd 1. april 1950 - 31. marts 1954 for Retsforbundet.

Født 15. marts 1906 i Przytyk, Polen.

Forældre: trikotagehandler Poul Abraham Moses Schlamowitz og hustru Etta Kaja Przytycki. Gift 5. juli 1942 i Fruens Bøge, Dalum sogn, Odense amt, med Britta Rønn Lang, født 4. december 1909 i Roslev sogn, Viborg amt, datter af direktør Jon C. Lang og hustru Bertha Rønn.

Karriere

Schlamowitz blev student fra Odense Katedralskole 1923 og cand.polyt. 1929. Samme år blev han ansat som ingeniør ved Ths. B. Thrige, Odense. I 1931-36 arbejdede han for A/S Laur. Knudsen, København, og 1936-38 for Skiold-Petersen & Go. sammesteds. I 1938 fik han ansættelse som ingeniør og teknisk lektor ved Århus Elektroteknikum. Fra 1964 har han virket som afdelingsforstander for stærkstrømselektroteknikum under Århus Teknikum. Han har været medlem af bestyrelsen for Århus tekniske Lærerforening og for Danmarks Ingeniørforenings teknisk-økonomiske Arbejdsgruppe. Fra sin studietid har han været tilsluttet Danmarks Retsforbund. Schlamowitz indvalgtes i byrådet 1950 og var medlem i en periode som rådets eneste repræsentant for Retsforbundet, hvis ideer om jordspørgsmål og begrænsning af offentlige opgaver han hævdede.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Århus amts skoleråd 1950-52
  • Observatoriets bestyrelse 1950-52 og 1953-54
  • Teknisk udvalg 1950-54
  • Udvalget for vej- og kloakvæsenet 1952-53  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale