Søren Lofts Vej

Fra AarhusWiki

Søren Lofts Vej ligger i Viby. Vejen er en sidevej til Grøndalsvej i Viby.

Navngivet i 1969 efter proprietær Søren Loft Pedersen (1905-1999). Født på Mosegården i Viby Sogn og uddannet ved landbruget. Købte i 1935 gården Store Ravnsbjerg i Viby. Medlem af Viby Sogneråd 1943-1950 valgt på partiet Venstres liste. Han havde mange tillidsposter i sognet i tidens løb. Efterhånden har byudviklingen helt opslugt gårdens 60 hektar store jordtilliggende.

Søren Lofts Vej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Søren Lofts Vej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018