Rytterparken

Fra AarhusWiki

Rytterparken opførtes af Andelsboligforeningen Annex i perioden 1949-52 efter tegninger af arkitekt Harald Salling-Mortensen med andre.

Rytterparken består af 16 stokke i 3-6 beboelseslag, omfatter 45 opgange med 456 lejligheder - 1 lægelejlighed, 10 butikker, 1 børnehave, 2 selskabslokaler, 47 garager, ialt omkring 37.117 kvadratmeter i brutto etageareal.

Hvad angår størrelse er der variation i lejlighederne: Fra omkring 50 - 112 kvadratmeter, hvilke er udstyret med centralvarme, varmt vand, badeværelse med kar og bruser, centralkøleanlæg, fællesantenneanlæg, maskinvaskerier og altan. Elevatorer er ikke en del af etablissementet.

Bygningskonstruktion:

Hvor ydermure og skillerum er opført med mursten, er jernbeton anvendt til at adskille etagerne, samt tegl til tagdækning.

Umiddelbart efter opførelsen har børnehaven: Har været udlejet til Dansk Røde Kors.

Ligeledes har grundprisen (fra opførelsen) andraget cirka 28 kr. per kvadratmeter grundareal. Den samlede anskaffelsessum var cirka 17.668.000, - eller cirka 37.000 kr per lejlighed. Boligafgiften var cirka 23 kr. per kvadratmeterareal, og for butikker omkring 40-45 kr. per kvadratmeter etageareal.

Beboersammensætning fra opførelsen: Børnefamilier med tilskud til husleje.

Rytterparken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Rytterparken

Litteratur og kilder

  • Situationsplan 1:4000, Stadsarkitektens kontor, Århus. Byplanafdelingen. August 1955