Rudolf Steiner-skolerne

Fra AarhusWiki

Rudolf Steiner-skolenStrandvejen var den første Rudolf Steiner-skole i Århus. Senere, i begyndelsen af 1980'erne, kom Rudolf Steiner-skolen på adressen Skejbyvej 1 i Vejlby-Risskov til, og på de indre linier blev det derefter naturligt at tale om henholdsvis Sydskolen og Nordskolen. På samme måde som det gennem nogle år, fra 1985 til 1995, var naturligt at tale om Vestskolen som det praktiske og mundrette navn på Rudolf Steiner-skolen på Holmstrupgårdsvej 32 i Brabrand. Begge de nye skoler havde indledt deres tilværelse på Strandvejen, Nordskolen i 1976, Vestskolen i 1981. Et stort skole- og kulturhusprojekt i Vejlby-Risskov viste sig at være for ambitiøst og blev opgivet i 1978. I stedet for C.F. Møllers Tegnestue blev det arkitekterne Leif Hansen og Klaus Barfod, som kom til at forestå opførelsen af den nye skole. I Brabrand var det som følge af manglende tilslutning nødvendigt at lukke Vestskolen i 1995.

Fra Stuttgart til Aarhus

Det hele startede i 1919 i Stuttgart, hvor der i tilknytning til Waldorf-Astoria-fabrikkerne blev oprettet en skole i overensstemmelse med de tanker, den østrigske filosof og grundlægger af antroposofien, Rudolf Steiner (1861-1925), havde gjort sig i henseende til skole og undervisning. Rundt om i den vestlige verden åbnede i de følgende årtier mange tilsvarende Rudolf Steiner-skoler, og i begyndelsen af 1950-erne var København med og fem år senere Århus.

Efter en spæd start på Ungdomsskolen Skovvang i 1955 fandt den officielle indvielse sted 21. august 1956. Med 23 elever i anden klasse og 18 helt nye i første var skolen flyttet ind i herskabsvillaen på Strandvejen, hvor nr. 102 senere fulgtes af numrene 100, 98 og 96, ligesom en ny eurytmi-, drama- og gymnastiksal kunne tages i brug i september 1961.

Det var to antroposofiske arbejdsgrupper i Århus, som stod bag oprettelsen af den nye Steiner-skole, og i første omgang omfattede et undervisningsforløb ni eller ti år. I 1969 åbnedes der for de egentlige overskoleår i tilslutning til underskolen, og den 12-årige enhedsskole var dermed en realitet. Siden kom også børnehave, børnehaveklasse, specialskole for udviklingshæmmede børn og fritidsordning til.

Pædagogikken

Skolens lærerkollegium arbejder ud fra Rudolf Steiner-pædagogikken, og "målet med undervisningen er at styrke alle sider af barnet: At udvikle en levende og kreativ tanke, et afbalanceret væsen og en sikkerhed og styrke til at handle selvstændigt og i samarbejde med andre."

Eurytmi er et bevægelsesfag, som tilgodeses gennem hele skoleforløbet, og fremmedsprogsundervisningen indledes i første klasse. I tolvte skoleår udfører hver enkelt elev i fritiden som selvstændigt studiearbejde årsopgaven, som består af en praktisk og en teoretisk del. Skolen giver ikke karakterer, og der afholdes ikke prøver og eksamener, men undervejs i skoleforløbet og i forbindelse med skoleafslutningen udstedes der vidnesbyrd.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Rudolf Steiner Skolen, Århus (flere årgange) Bestil materiale
  • Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Jubilæumsskrift. 1996. Bestil materiale
Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.