Rebekka Levy (1797-1846)

Fra AarhusWiki

Rebekka Levy var en ugift husjomfru og en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 21. oktober 1797 i Horsens, død den 7. juni 1846.

Datter af urmager Isac Levy i Horsens og hustru Schenie Moses.

Rebekka Levy var husjomfru - dvs. at hun var ansat til at stå for husholdningen - hos Hartvig Philip Rée og hans familie i Vestergade 11. Her startede hun med at arbejde på et tidspunkt før 1834 og stoppede engang efter 1840. Det var en stor husholdning, der talte hele 20 mennesker inklusiv Rebekka Levy selv i 1840. Ud over hende bestod den af Hartvig Philip Rée og hans hustru, fem er deres børn samt den ene søns hustru og datter, to personer på ophold ved familien, to kontorbetjente, to tjenestekarle og fire tjenestepiger.

Det ser ud til, at Rebekka Levy forlod familien på et tidspunkt mellem 1840 og 1846, da hun ved sin død den 7. juni 1846 opholdt sig ved sin bror i Horsens.

Rebekka Levy blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds kirkegård, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Litteratur og kilder