Rebekka Levy (1797-1846)

Fra AarhusWiki
Rebekka Levys gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. Gravstenens inskription er næsten eroderet væk, men engang stod der med hebraisk tekst:

"Den elskelige og yndefulde Jomfru Rivka,
Datter af Herr Eisik Levy fra Horsens.
Hun blev født Søndag, Hoschana Rabba 5557
og gik ind til sit evige Liv Søndag 13. Sivan 5606."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Rebekka Levy var en ugift husjomfru og en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 21. oktober 1797 i Horsens, død den 7. juni 1846.

Datter af urmager Isac Levy i Horsens og hustru Schenie Moses.

Rebekka Levy var husjomfru - dvs. at hun var ansat til at stå for husholdningen - hos Hartvig Philip Rée (1778-1859) og hans familie i Vestergade 11. Her startede hun med at arbejde på et tidspunkt før 1834 og stoppede engang efter 1840. Det var en stor husholdning, der talte hele 20 mennesker inklusiv Rebekka Levy selv i 1840. Ud over hende bestod den af Hartvig Philip Rée og hans hustru, fem er deres børn samt den ene søns hustru og datter, to personer på ophold ved familien, to kontorbetjente, to tjenestekarle og fire tjenestepiger.

Det ser ud til, at Rebekka Levy forlod familien på et tidspunkt mellem 1840 og 1845, hvor hun ikke er at finde i folketællinge. Ved sin død den 7. juni 1846 opholdt hun sig ved sin bror i Horsens.

Rebekka Levy blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Rebekka Levy på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Rebekka Levy

Litteratur og kilder