Poul Breineberg Obel (1839-1903)

Fra AarhusWiki
Havne- og stadsingeniør P. B. Obel

Poul Breineberg Obel, el. P.B. Obel, (født 23. maj 1839 i Christiania, død 17. marts 1903 i Korsør) var uddannet civilingeniør, og udnævnt til første havne- og stadsingeniør i Aarhus. Denne stilling bestred han fra 1869-1877.

Udnævnt ridder af Dannebrogordenen 26. maj 1892.

Karriere

I august 1867 blev der i Aarhus fremsat et forslag om at nedsætte en komité der skulle overveje ansættelsen af en stadsingeniør til behandling i Aarhus kommunalbestyrelse. Det nedsatte udvalg afgav i november samme år sin betænkning, som resulterede i en erklæring hvor det ikke vurderedes at være hensigtsmæssigt at oprette en stilling som stadsingeniør, da den tekniske bistand der var nødvendig til de forestående større foretagender burde søges hos specialister i stedet. Det drejede sig blandt andet om byens kystbeklædning, fattigbygningen og opførelsen af byens kommende vandværk. Sagen blev derfor kortvarigt udsat til senere genoptagelse.

I oktober 1868 blev der påbegyndt en udarbejdelse af en instruks for en kommende stadsingeniør, og 21. januar 1869 besluttedes det at ansættelsen af en havne- og stadsingeniør ikke skulle opslås som en ledig stilling, men besættes straks med den herboende civilingeniør P.B. Obel, såfremt man kunne blive enige med Obel om det honorar han skulle have for sit projekt til vandværket. P.B. Obel var kommet til byen fra Vejle, hvor han havde forestået anlæggelsen af byens vand- og gasværk, og han var derfor blevet tilknyttet som teknisk konsulent på vandværksbyggeriet vest for Bryggeriet Ceres. Fra Byrådets side var man så godt tilfreds med Obels virke, at han d. 24 februar 1869 blev tilknyttet som byens første havne- og stadsingeniør med ansættelse regnet fra 1. januar samme år.

P.B Obel var med til at lede opførelsen af den første del af Søndre Mole.

Efter Obel forlod posten som Havne- og Stadsingeniør i 1877, blev embedet opdelt i de to separate stillinger: havneingeniør og stadsingeniør. Obel blev senere Havne- og Stadsingeniør i Korsør.

Poul Breineberg Obel på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Poul+Breineberg+Obel

Litteratur og kilder

  • Århus Kommune. Stadsingeniørens Kontor 1869-1994. 125års Jubilæumsskrift. Århus Kommunes Trykkeri.
  • Aarhus Stiftstidende. Havneingeniør Obel. 21-03-1903.
  • Kongelig Dansk Hof= og Statskalender. Statshaandbog for Kongeriget Danmark for Aaret 1899. Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof=Bogtrykkeri (F. Dreyer).
Havne- og Stadsingeniør

Efterfulgte:
-
Poul Breineberg Obel
1872–1877
Efterfulgtes af:
Peter Emil Sletting