Pinds Cafe

Fra AarhusWiki

Berømmet århusiansk værtshus beliggende i Skolegade 11. Dets historie kan spores helt tilbage til 1848, hvor den århusianske konditor Hans Ditlev Weinschenk åbnede konditori i lokalerne i Skolegade, hvor også likør og rhinskvin udskænkedes.

I 1852 overgik forretningen til konditor S. Simonsen, der allerede året efter afhændede forretningen. I årene 1853 - 1865 var den en skræddermester J.H.G. Søchting, der drev cafe og billiard i lokalerne. I årene 1865 - 1883 var den ingen udskænkning, i stedet dannede lokalerne ramme om andre forretningsaktiviteter. Men i 1885 genåbende ved restauratør L. Jensen et værthus i bygningen.

Indtil 1936, hvor den legendariske Elna Lauersen Pind (1902-1984) overtog forretningen og døbte den Pinds Cafe, fandtes i lokalerne således cafe og værtshus ved forskellige indehavere og under forskellige navne. Det var med Elna Pind, at cafeen indstiftedes som en institution i det århusianske værthusmiljø. Med Fru Pinds karismatiske udstråling og bestemte facon var cafeen sikret et ansigt udadtil, der vakte opmærksomhed.

I 1981 blev Fru Pind alvorligt syg og måtte opgive at drive forretningen. Den stod derefter tom i tre og et halvt år, men blev genåbnet i 1984 efter Fru Pinds død ved et nystiftet anpartsselskab, der engagerede sig i at bevare dette stykke århushistorie. I 1999 lykkedes det ikke for anpartsselskabet at forny lejekontrakten med bygningens ejer Anne Ring. Derfor flyttede cafeen fra Skolegade 11 til nye lokaler i Skolegade 29 med hovedanpartshaver John Nielsen i spidsen. Cafeen blev indrettet med møbler, billeder og bar i samme stil som den gamle. Der opstod imidlertid en tvist om retten til navnet Pinds Cafe mellem anpartsselskabet og Anne Ring. Man indgik et forlig, hvor Anne Ring beholdt retten til navnet Pinds Cafe, der således fortsat er beliggende i Skolegade 11, mens anpartselskabet ved John Nielsen omdøbte forretningen i Skolegade 29 til Restaurant Pinden.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Anders Errboe og Erik Strange Petersen, Kig ind! Elna Pind: en beretning i tekst og billeder om værthusholdere, husejere, gæster og andet godtfolk i Skolegade 11 fra midten af 1800 - tallet til idag. Bestil materiale
  • Århus Stiftstidende 2.8.1999. 23.2.1999. 2.11.1999.11.9.19

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.156059 longitude=10.211477> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211477, 56.156059] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>