Peter Friis

Fra AarhusWiki

Peter Friis, 1878,19/8-1945, herreekviperingshandler med egen butik.

Friis indledte sin uddannelse med at studere herreekvipering på Fyn og tog senere til Berlin, Paris og London for at studere. Han bragte nye ideer med fra udlandet til sin butik, Engelsk Beklædnings Magasin i Brojberghuset i Østergade, som han åbnede den 29. oktober 1902. I butikken solgte Friis færdigsyet tøj, hvilket var en ny ide. Tidligere havde man fået syet tøjet ved en skrædder. Ideen stammede fra England, hvilket kom til syne i navnet på butikken.

Efter Friis død blev butikken overtaget af hans søn, Tage Friis.

Henvisninger

  • Sejrs Sedler
  • Preben Rasmussens Samling
  • ”Butik i Aarhus” udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg i 1981