Morten Børup (1446-1526)

Fra AarhusWiki

Morten Børup var rektor ved Aarhus Katedralskole og latindigter.

Født 1446, død 30. maj 1526 i Aarhus.

Indtil han blev 26 år, levede Morten Brørup et almindeligt bondeliv. Herefter han søgte ind til Aarhus og fik han trods sin alder lov til at studere på latinskolen - senere kendt som katedralskolen. Lærerne anerkendte hans talent, og med støtte fra blandt andre ærkedegn Morten Krabbe kunne Børup læse videre i først København og siden Køln.

Ved sin hjemkomst til Danmark omkring 1490 blev Børup rektor ved katedralskolen - en position han holdte indtil 1520. Senere blev han også kantor ved Aarhus Domkirke.

Desuden digtede Morten Børup satiriske "byrim", samt den kønne og fromme majvise In vernalis temporis, der på dansk betyder "Frydeligt med jubelkor".

Morten Børups Gade er opkaldt efter Morten Børup.

Litteratur og kilder