Mindesmærke over Bernhard Arp Sindberg

Fra AarhusWiki
Statuen af Bernhard Sindberg opstillet i Mindeparken. Fotograf Helle Højholdt.
Detalje af statuen af Bernhard Sindberg, der blev opstillet i Mindeparken. Fotograf Helle Højholdt.

Mindesmærket over Bernhard Arp Sindberg (1911-1983) blev afsløret i Mindeparken af Dronning Margrethe i sommeren 2019. I 1938 ydede den blot 26-årige aarhusianer Bernhard Arp Sindberg beskyttelse til et anslået antal af 6.000-10.000 lokale kinesere under den frygtelige Nanjing-massakre, japanernes voldsomme erobring af Kinas daværende hovedstad.

Baggrund

Efter krigen blev Sindberg for kineserne et symbol på håb og fremtid midt i krigens mørke. I 2000 sendte Kina en vandreudstilling om Nanjing-massakren til Europa. I maj samme år kom den til Aarhus, hvor den blev stillet op på Rådhuset.

I 2019 kunne en stor udstilling om Sindberg opleves på Dokk1 i Aarhus. Udstillingen blev til på initiativ af Nanjing Kommune og blev udarbejdet af Nanjing Kommune, Nanjing Universitet og Memorial Hall to the Victims in the Nanjing Massacre og opstillet i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Stadsarkiv.

I forbindelse med udstillingen kunne Dronning Margrethe 31. august afsløre en statue af Sindberg i Mindeparken. Til afsløringen deltog blandt andet delegerede fra det officielle Kina samt mange fra Sindbergs familie. Statuen er skabt af billedkunstneren Lene Desmentik i samarbejde med kunstnere fra Nanjing.

Mindesmærkets betydning

Selve figuren af Bernhard Arp Sindberg står med armene ud til siden som en gestus, der inviterer beskueren indenfor. Figurens blik er vendt en lille smule nedad, hvilket er en kinesisk tradition for heltefigurer. Samtidig er figuren placeret således, at Sindberg ser ud over Aarhus Bugten i retning mod øst og dermed mod Kina, hvor han udførte sine heltegerninger. Figuren er modelleret ud fra billeder af den unge Sindberg i årene 1937-1938, som er den tidsperiode, hvor han opholdte sig i Nanjing i Kina.

”Håbets dør”

Rammerne, som figuren står i, er udformet som en åben dør, for det, Sindberg gjorde, var bogstaveligt talt at åbne døren for de flygtende kinesere og skjule dem for den japanske angrebsmagt. Døren er samtidig et symbol på det kulturelle samarbejde mellem byerne Nanjing og Aarhus, som denne gave er med til at indlede. Man kan således se den ene ramme som byen Nanjing og den anden ramme som Aarhus, der i dette samarbejde flettes sammen. På samme måde forsøges det anskueliggjort, at rammerne åbner dørene op mod hverandre - både kulturelt og menneskeligt. Dørrammerne åbner op mod vandet i Aarhus Bugten i østlig retning - altså mod Kina. Mindesmærket kaldes nu i Kina for ”Håbets dør” eller ”Håbets port”.

Baggrund for figuren

Sindberg står smukt placeret på en cirkelform støbt i bronze, som er en anelse forskudt i forhold til dørrammernes sammenføjning. Denne bronzecirkel er igen forskudt en smule fra stensoklens midtpunkt for at skabe en skulpturel balance imellem skulpturelementerne. Soklen i sten er ligeledes udformet som en cirkel. De to cirkler i hvert sit materiale symboliserer jordkloden, som Sindberg rejste på tværs af, og hvor de to byer - her symboliseret i hver deres materialeform - nu mødes i en ny udveksling af kulturelt samarbejde.

På forsiden af selve stensoklen sidder desuden afstøbningen af en sten fra Nanjings 600 år gamle, velbevarede bymur. Stenen fra bymuren symboliserer i Kina modighed, hvilket er en egenskab, som Sindberg i høj grad besad.

Kunstnerne

Statuen er udført som et samarbejde mellem de to kinesiske billedkunstnere Shang Rong, Fu Licheng og danske Lene Desmentik.

Lene Desmentik

Lene Desmentik er født i 1967.

Uddannet fra Det kongelige Danske Kunstakademi i 2002.

Medlem af Akademirådets Udvalg for Kirkekunst.

Medlem af Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes Forbund.

Underviser i skulptur på Århus Kunstakademis 4-årige uddannelse.

Formand for Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg i perioden 2014 – 2017.

Medlem af Akademirådet i perioden 2009 – 2011.


Hun har udstillet på bl.a. Brandts, Thorvaldsens Museum, Charlotte Fogh Gallery, Kunstpakhuset i Ikast, Sculpture By The Sea, Kunsthal Charlottenborg, Den Danske Kunstforening i Flensborg og m.fl. Hun har lavet udsmykninger til Århus Vestre Provsti og Hærens Hovedværksted Brødeskov samt lavet Erhverv Aarhusprisen 2019. Hun har modtaget flere hæderslegater fra bl.a. Leo Estvads Fond, Henny og Johan Richters Fond og Ole Haslunds Kunstnerfond.

Shang Rong

Shang Rong er doktor i filosofi.

Lektor på Nanjing Universitet.

Generalsekretær for Jiangsu Billedhuggerforening.

Direktør for Jiangsu Kunstnersammenslutning og viceadministrerende direktør for Skulpturudvalget.

Næstformand for Unge Kunstneres Forening i Jiangsu.

Medlem af den Kinesiske kunstnerforening.

Medlem af De kinesiske Kaligrafers forening.


Han har været involveret i udstillingsprogrammet for kinesisk nutidig skulptur og forskning i kinesisk og udenlandsk skulpturhistorie. Han har deltaget i adskillige skulpturudstillinger i Kina og i udlandet og vundet priser. Nogle af hans værker er blevet samlet og vist af CCTV og National Art Museum.

Fu Licheng

Fu Licheng er direktør for Jiangsu Billedhuggerforening.

Direktør for Unge Kunstneres Forening i Nanjing.

Han er direktør for Det Kinesiske Skulptur Institut i Nanjing, direktør for Sculpture Research Institute og Nanjing Universitet og vicegeneralsekretær for The Purple Sands Sculpture Art Committee og for Jiangsu Billedhuggerforening.

Med en master i kunst ved Nanjing universitet følger han den berømte skulpturmester Wu Weishan. Han har deltaget i indenlandske og udenlandske skulpturudstillinger og vundet flere priser. Hans værker er blevet vist af kinesiske gallerier og kunstinstitutioner. Han har offentliggjort mere end 30 artikler, anmeldelser og rapporter i eksterne og interne tidsskrifter. Han har desuden deltaget i planlægningen og organiseringen af de vigtige udstillinger i Kina.

Litteratur og Kilder

* Sindberg - Den danske Schindler og Nanjing-massakren 1937-38 af Peter Harmsen, 2019, Lindhardt og Ringhof.