Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter, idrætsanlæg og selvejende institution.

Midtpunktet åbnede i 2012, og er beliggende på adressen Bondehaven 1 i Skødstrup. Midtpunktet består af 2 haller, gymnastiksal, multisale, cafe, mødelokaler og et spinningrum. Hallen anvendes af Skødstrup Skole og områdets foreningsliv med Skødstrup Sportsforening som den primære bruger.

Komplekset består i sin helhed delvist af nybyggeri og af en ældre hal og gymnastiksale. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter står for den daglige drift.

Baggrund

Skødstrup Skole havde siden dens indvielse i 1944 været med til at danne baggrund for idrætsudøvelse i lokalområdet. I løbet af 1960'erne fik skolen en gymnastiksal i forbindelse med en generel udvidelse, og i 1978 blev en reel sportshal konstrueret ved skolen.

Skødstrup-Løgten oplevede dog stigende befolkningstilvækst i løbet af 2000'erne og 2010'erne, og det kom på tale at nyere, større faciliteter i Skødstrup var nødvendige for at understøtte det lokale sports- og foreningsliv. Det første skridt imod dette skete i 2004, hvor Skødstrup Fællesråd drøftede mulighederne med byrådsmedlemmerne Gert Bjerregaard og Ango Winther.

Siden startede en lokal indsamling, hvor der blandt andet blev arrangeret fester for at samle pengene ind. I 2007 tog planerne form, da man i samarbejde med kommunen lavede et mageskifte med jord, så den nye hal kunne opføres op ad Skødstrup skole.

I budgetforhandlingerne pressede Venstre på og fik gennemført, at overskuddet fra mageskiftet skulle bruges til sportsformål i Skødstrup.

På grund af en faldende grundpris på jorden endte Skødstrup med et beløb på 25 millioner kr. til at bygge et idrætscenter.

Formanden for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter blev Jes Retbøll, som også tidligere havde været formand for fællesrådet gennem 15 år.

I 2012 stod idrætscentret så færdigt og blev kaldt for Midtpunktet – Skødstrup Idræt- og Kulturcenter. Den gamle sportshal overgik i denne forbindelse fra kommunal til privat drift.

Kilder og litteratur